Bảng giá sản phẩm

Castrol

tháng 5/2024

Các sản phẩm Castrol phổ biến nhất tháng 5/2024 như: Dầu nhớt xe máy CASTROL POWER 1 SCOOTER 0.8L, Dầu nhớt ô tô Castrol Magnatec 10W-40 4L, Dầu nhớt xe máy Castrol Activ 4T 20W40 800ml, Dầu nhớt Castrol GTX 20W50 4L...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Dầu nhớt xe máy CASTROL POWER 1 SCOOTER 0.8L
Dầu nhớt xe máy CASTROL POWER 1 SCOOTER 0.8L
109.000
Dầu nhớt ô tô Castrol Magnatec 10W-40 4L
Dầu nhớt ô tô Castrol Magnatec 10W-40 4L
480.000
Dầu nhớt xe máy Castrol Activ 4T 20W40 800ml
Dầu nhớt xe máy Castrol Activ 4T 20W40 800ml
105.000
Dầu nhớt Castrol GTX 20W50 4L
Dầu nhớt Castrol GTX 20W50 4L
345.000
Nhớt ô tô động cơ dầu CASTROL CRB TURBO 20W-50 CH-4
Nhớt ô tô động cơ dầu CASTROL CRB TURBO 20W-50 CH-4
535.000
Nước làm mát động cơ xe máy Castrol Radicool SF Premix 500ml
Nước làm mát động cơ xe máy Castrol Radicool SF Premix 500ml
57.000
Dầu nhớt xe số Castrol Activ Vistra 4T 20W50 0.8-1L
Dầu nhớt xe số Castrol Activ Vistra 4T 20W50 0.8-1L
99.000
Dầu nhớt Castrol Power I 15W40 4T 800ml
Dầu nhớt Castrol Power I 15W40 4T 800ml
119.000
Dầu nhớt Castrol Power I Scooter 5W-40 0.8L
Dầu nhớt Castrol Power I Scooter 5W-40 0.8L
179.000
Nhớt cao cấp xe 2 thì Castrol Activ 2T 1L
Nhớt cao cấp xe 2 thì Castrol Activ 2T 1L
119.000

Thông tin hữu ích

Giá Castrol mới nhất

  1. Dầu nhớt xe máy CASTROL POWER 1 SCOOTER 0.8L giá 109.000₫
  2. Dầu nhớt ô tô Castrol Magnatec 10W-40 4L giá 480.000₫
  3. Dầu nhớt xe máy Castrol Activ 4T 20W40 800ml giá 105.000₫
  4. Dầu nhớt Castrol GTX 20W50 4L giá 345.000₫
  5. Nhớt ô tô động cơ dầu CASTROL CRB TURBO 20W-50 CH-4 giá 535.000₫
  6. Nước làm mát động cơ xe máy Castrol Radicool SF Premix 500ml giá 57.000₫
  7. Dầu nhớt xe số Castrol Activ Vistra 4T 20W50 0.8-1L giá 99.000₫
  8. Dầu nhớt Castrol Power I 15W40 4T 800ml giá 119.000₫
  9. Dầu nhớt Castrol Power I Scooter 5W-40 0.8L giá 179.000₫
  10. Nhớt cao cấp xe 2 thì Castrol Activ 2T 1L giá 119.000₫