Bảng giá sản phẩm

Pentel

tháng 3/2021

Các sản phẩm Pentel phổ biến nhất tháng 3/2021 như: Màu Nước Pentel Poster, Màu Nước Pentel WFRS-12 (12 Màu), Bút Chì Bấm Pentel PD255, Bút Bi Pentel BL417...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Màu Nước Pentel Poster
Màu Nước Pentel Poster
29.000
Màu Nước Pentel WFRS-12 (12 Màu)
Màu Nước Pentel WFRS-12 (12 Màu)
115.000
Bút Chì Bấm Pentel PD255
Bút Chì Bấm Pentel PD255
50.000
Bút Bi Pentel BL417
Bút Bi Pentel BL417
22.360
Bút Lông Pentel N450
Bút Lông Pentel N450
10.000
Bút Bi Pentel BL407
Bút Bi Pentel BL407
205.000
Bút Gôm PENTEL ZE80
Bút Gôm PENTEL ZE80
21.000
Bút Chì Màu Pentel CB8 (12 Màu)
Bút Chì Màu Pentel CB8 (12 Màu)
54.000
Bút Chì Bấm Pentel PG517
Bút Chì Bấm Pentel PG517
115.000
Bút Bi Pentel BL2007
Bút Bi Pentel BL2007
302.400
Bút Bi Pentel BX417
Bút Bi Pentel BX417
6.900
Bút Lông Pentel N850
Bút Lông Pentel N850
14.000
Bút chì Bấm Pentel QE205
Bút chì Bấm Pentel QE205
17.000
Bút Bi Pentel K611
Bút Bi Pentel K611
389.867
Bút Gôm Pentel ZE11T
Bút Gôm Pentel ZE11T
20.000
Bút Bi Pentel BL117
Bút Bi Pentel BL117
23.000
Bút Chì Bấm Pentel A129
Bút Chì Bấm Pentel A129
28.000
Bút Chì Bấm Pentel PD105
Bút Chì Bấm Pentel PD105
29.000
Bút Chì bấm Pentel PD305T
Bút Chì bấm Pentel PD305T
40.375
Bút Chì Bấm Pentel A319
Bút Chì Bấm Pentel A319
50.000
Cọ Vẽ Pentel Đầu Tròn
Cọ Vẽ Pentel Đầu Tròn
33.000
Bút Bi Pentel B811
Bút Bi Pentel B811
204.000
Bút Bi Pentel B810
Bút Bi Pentel B810
329.000
Bút Sáp Màu Pentel PHN-50 (50 Màu)
Bút Sáp Màu Pentel PHN-50 (50 Màu)
37.440
Màu Nước Pentel HTP-24E (24 Màu)
Màu Nước Pentel HTP-24E (24 Màu)
130.000
Màu Nước Pentel WFRS-18 (18 Màu)
Màu Nước Pentel WFRS-18 (18 Màu)
182.357
Màu Nước Pentel WFRS-24 (24 Màu)
Màu Nước Pentel WFRS-24 (24 Màu)
238.462
Màu Acrylic Pentel WA2
Màu Acrylic Pentel WA2
32.800
Bút chì bấm Pentel A255
Bút chì bấm Pentel A255
9.310
Bút Dạ Quang Pentel SXS15
Bút Dạ Quang Pentel SXS15
24.800
Ruột Bút Nước Pentel LRN5
Ruột Bút Nước Pentel LRN5
19.000
Bút Nước Pentel BLN105
Bút Nước Pentel BLN105
21.000
Bút Chì Màu PENTEL CB8 (24 Màu)
Bút Chì Màu PENTEL CB8 (24 Màu)
73.000
Bút Sáp Màu Pentel PHN-25 (25 Màu)
Bút Sáp Màu Pentel PHN-25 (25 Màu)
45.000
Bút Lông Pentel MW50M
Bút Lông Pentel MW50M
25.500
Bút Nước Pentel BL77
Bút Nước Pentel BL77
33.600

Thông tin hữu ích

Giá Pentel mới nhất

  1. Màu Nước Pentel Poster giá 29.000₫
  2. Màu Nước Pentel WFRS-12 (12 Màu) giá 115.000₫
  3. Bút Chì Bấm Pentel PD255 giá 50.000₫
  4. Bút Bi Pentel BL417 giá 22.360₫
  5. Bút Lông Pentel N450 giá 10.000₫
  6. Bút Bi Pentel BL407 giá 205.000₫
  7. Bút Gôm PENTEL ZE80 giá 21.000₫
  8. Bút Chì Màu Pentel CB8 (12 Màu) giá 54.000₫
  9. Bút Chì Bấm Pentel PG517 giá 115.000₫
  10. Bút Bi Pentel BL2007 giá 302.400₫
NHẬN TIN
KHUYẾN MÃI

KAM.vn là chuyên trang khuyến mãi từ So Sánh Giá, được tổng hợp từ hàng ngàn cửa hàng

Mã giảm giá, Voucher, Coupon được thu thập tự động hàng ngày