Bảng giá sản phẩm

Midea

tháng 3/2023

Các sản phẩm Midea phổ biến nhất tháng 3/2023 như: Bếp từ Media MD-BT1820, Bình đun siêu tốc Midea MK-17DG, Bếp hồng ngoại NKMedia MD-SV222, Nồi cơm điện Midea CM06SA/SB/SC/SD...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Nồi cơm điện Midea CM06SA/SB/SC/SD
Nồi cơm điện Midea CM06SA/SB/SC/SD
435.000
NỒI CƠM ĐIỆN MIDEA MR-CM18SQ 1.8L
NỒI CƠM ĐIỆN MIDEA MR-CM18SQ 1.8L
446.000
Nồi cơm điện Midea MB-FS5018
Nồi cơm điện Midea MB-FS5018
849.000
Máy hút bụi cầm tay MIDEA MVC SC861B/R/A
Máy hút bụi cầm tay MIDEA MVC SC861B/R/A
720.000
Quạt treo tường Midea FW40-7JR
Quạt treo tường Midea FW40-7JR
955.000
Bếp điện từ Midea MI-B2015
Bếp điện từ Midea MI-B2015
770.000
Bếp từ Media MD-BT1820
Bếp từ Media MD-BT1820
535.000
Bếp hồng ngoại NKMedia MD-SV222
Bếp hồng ngoại NKMedia MD-SV222
515.000
BÀN ỦI / BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐỨNG MIDEA MHI-G20R1
BÀN ỦI / BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐỨNG MIDEA MHI-G20R1
1.520.000
Bình đun siêu tốc Midea MK-17DG
Bình đun siêu tốc Midea MK-17DG
449.000
Bếp từ Media MD-BT1820
Bếp từ Media MD-BT1820
535.000
Bình đun siêu tốc Midea MK-17DG
Bình đun siêu tốc Midea MK-17DG
449.000
Bếp hồng ngoại NKMedia MD-SV222
Bếp hồng ngoại NKMedia MD-SV222
515.000
Nồi cơm điện Midea CM06SA/SB/SC/SD
Nồi cơm điện Midea CM06SA/SB/SC/SD
435.000
BÀN ỦI / BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐỨNG MIDEA MHI-G20R1
BÀN ỦI / BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐỨNG MIDEA MHI-G20R1
1.520.000
Máy hút bụi cầm tay MIDEA MVC SC861B/R/A
Máy hút bụi cầm tay MIDEA MVC SC861B/R/A
720.000
Nồi cơm điện Midea MB-FS5018
Nồi cơm điện Midea MB-FS5018
849.000
Bếp điện từ Midea MI-B2015
Bếp điện từ Midea MI-B2015
770.000
NỒI CƠM ĐIỆN MIDEA MR-CM18SQ 1.8L
NỒI CƠM ĐIỆN MIDEA MR-CM18SQ 1.8L
446.000
Quạt treo tường Midea FW40-7JR
Quạt treo tường Midea FW40-7JR
955.000
Quạt điều hòa Midea AC120-16AR
Quạt điều hòa Midea AC120-16AR
60.000
Bếp điện từ Midea MI-K1917EF
Bếp điện từ Midea MI-K1917EF
685.000
Quạt Đứng MIDEA FS40-15QR
Quạt Đứng MIDEA FS40-15QR
1.050.000
Bếp điện từ Midea MI-B2016DA
Bếp điện từ Midea MI-B2016DA
837.722
Nồi cơm điện Midea MB-FS5020 1.8L
Nồi cơm điện Midea MB-FS5020 1.8L
1.179.000
Nồi cơm điện Midea MR-CM07NA/CM07NB 0.7L
Nồi cơm điện Midea MR-CM07NA/CM07NB 0.7L
675.000
Quạt lửng Midea FTS40-17VD
Quạt lửng Midea FTS40-17VD
870.000
Bếp điện từ Midea MI-T2117DC
Bếp điện từ Midea MI-T2117DC
699.000
Nồi cơm điện Midea MB-FS5017 1.8L
Nồi cơm điện Midea MB-FS5017 1.8L
699.000
Máy làm mì Midea MJ-WNS1501B
Máy làm mì Midea MJ-WNS1501B
1.276.000
Ấm siêu tốc Midea MK-317 1.7L
Ấm siêu tốc Midea MK-317 1.7L
199.900
Máy lạnh/điều hòa Midea MSAF-10CRN8 1 HP
Máy lạnh/điều hòa Midea MSAF-10CRN8 1 HP
4.650.000
Quạt Đứng Midea FS40-18BR/18C
Quạt Đứng Midea FS40-18BR/18C
1.310.000
Quạt cây Midea FS40-15Q
Quạt cây Midea FS40-15Q
899.000
Nồi cơm điện Midea MB-HS4008
Nồi cơm điện Midea MB-HS4008
2.490.000
Nồi áp suất Midea MY-CH501A/CH501B 5 lít
Nồi áp suất Midea MY-CH501A/CH501B 5 lít
990.000
Quạt cây Midea FS40-15DR
Quạt cây Midea FS40-15DR
1.490.000
Nồi cơm điện Midea MB-FS1617 0.6L
Nồi cơm điện Midea MB-FS1617 0.6L
759.000
Quạt đứng Midea FS40-11V/11VA
Quạt đứng Midea FS40-11V/11VA
855.333
Nồi cơm điện Midea MB-HS4007 1.5L
Nồi cơm điện Midea MB-HS4007 1.5L
1.490.000
Tủ lạnh Midea Inverter MRC-690GS 584L
Tủ lạnh Midea Inverter MRC-690GS 584L
14.900.000
Nồi cơm điện Midea MB-HS5008 1.8L
Nồi cơm điện Midea MB-HS5008 1.8L
1.190.000
Bếp điện từ Midea MI-T2117DE
Bếp điện từ Midea MI-T2117DE
699.000
Máy ép trái cây Midea MJ-JE35
Máy ép trái cây Midea MJ-JE35
850.000
Nồi cơm điện Midea MB-HS5007 1.8L
Nồi cơm điện Midea MB-HS5007 1.8L
1.290.000
Bếp từ Midea MI-T2120DD
Bếp từ Midea MI-T2120DD
699.000

Thông tin hữu ích

Giá Midea mới nhất

  1. Nồi cơm điện Midea CM06SA/SB/SC/SD giá 435.000₫
  2. NỒI CƠM ĐIỆN MIDEA MR-CM18SQ 1.8L giá 446.000₫
  3. Nồi cơm điện Midea MB-FS5018 giá 849.000₫
  4. Máy hút bụi cầm tay MIDEA MVC SC861B/R/A giá 720.000₫
  5. Quạt treo tường Midea FW40-7JR giá 955.000₫
  6. Bếp điện từ Midea MI-B2015 giá 770.000₫
  7. Bếp từ Media MD-BT1820 giá 535.000₫
  8. Bếp hồng ngoại NKMedia MD-SV222 giá 515.000₫
  9. BÀN ỦI / BÀN LÀ HƠI NƯỚC ĐỨNG MIDEA MHI-G20R1 giá 1.520.000₫
  10. Bình đun siêu tốc Midea MK-17DG giá 449.000₫