Bảng giá sản phẩm

INAX

tháng 3/2023

Các sản phẩm INAX phổ biến nhất tháng 3/2023 như: KỆ ĐỰNG XÀ PHÒNG INAX KF-414V, HỘP GIẤY VỆ SINH INAX KAG-RT1163, KỆ XÀ PHÒNG BẰNG SỨ INAX KAG-RT1150, KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1142...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
KỆ ĐỰNG XÀ PHÒNG INAX KF-414V
KỆ ĐỰNG XÀ PHÒNG INAX KF-414V
680.000
HỘP GIẤY VỆ SINH INAX KAG-RT1163
HỘP GIẤY VỆ SINH INAX KAG-RT1163
126.000
KỆ XÀ PHÒNG BẰNG SỨ INAX KAG-RT1150
KỆ XÀ PHÒNG BẰNG SỨ INAX KAG-RT1150
100.800
KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1142
KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1142
342.000
KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1143
KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1143
410.400
KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1147
KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1147
198.000
KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1148
KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1148
172.800
DĨA ĐỰNG LY NHÀ TẮM INAX KAG-RT1149
DĨA ĐỰNG LY NHÀ TẮM INAX KAG-RT1149
169.200
KỆ ĐỰNG XÀ PHÒNG INAX KF-414V
KỆ ĐỰNG XÀ PHÒNG INAX KF-414V
680.000
HỘP GIẤY VỆ SINH INAX KAG-RT1163
HỘP GIẤY VỆ SINH INAX KAG-RT1163
126.000
KỆ XÀ PHÒNG BẰNG SỨ INAX KAG-RT1150
KỆ XÀ PHÒNG BẰNG SỨ INAX KAG-RT1150
100.800
KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1142
KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1142
342.000
KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1143
KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1143
410.400
KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1147
KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1147
198.000
KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1148
KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1148
172.800
DĨA ĐỰNG LY NHÀ TẮM INAX KAG-RT1149
DĨA ĐỰNG LY NHÀ TẮM INAX KAG-RT1149
169.200

Thông tin hữu ích

Giá INAX mới nhất

  1. KỆ ĐỰNG XÀ PHÒNG INAX KF-414V giá 680.000₫
  2. HỘP GIẤY VỆ SINH INAX KAG-RT1163 giá 126.000₫
  3. KỆ XÀ PHÒNG BẰNG SỨ INAX KAG-RT1150 giá 100.800₫
  4. KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1142 giá 342.000₫
  5. KỆ GƯƠNG PHÒNG TẮM INAX KAG-RT1143 giá 410.400₫
  6. KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1147 giá 198.000₫
  7. KỆ SỨ PHÒNG TẮM ĐỰNG XÀ BÔNG INAX KAG-RT1148 giá 172.800₫
  8. DĨA ĐỰNG LY NHÀ TẮM INAX KAG-RT1149 giá 169.200₫
  9. KỆ ĐỰNG XÀ PHÒNG INAX KF-414V giá 680.000₫
  10. HỘP GIẤY VỆ SINH INAX KAG-RT1163 giá 126.000₫