Bảng giá sản phẩm

NYX

tháng 7/2022

Các sản phẩm NYX phổ biến nhất tháng 7/2022 như: Kem Lót NYX Professional Makeup Angel Veil Skin Perfecting Primer, Kem Che Khuyết Điểm NYX HD Studio Photogenic Concealer Wand, Bút kẻ mày NYX Micro Brow Pencil siêu mảnh, Son kem NYX Soft Matte Lip Cream...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Son Lì Dạng Kem NYX Liquid Suede Cream Lipstick
Son Lì Dạng Kem NYX Liquid Suede Cream Lipstick
120.000
Bảng Mắt 12 Ô NYX Professional Makeup Ultimate Multi Finish Shadow Palette
Bảng Mắt 12 Ô NYX Professional Makeup Ultimate Multi Finish Shadow Palette
250.000
Kem Lót NYX Professional Makeup Angel Veil Skin Perfecting Primer
Kem Lót NYX Professional Makeup Angel Veil Skin Perfecting Primer
289.000
Kem Che Khuyết Điểm NYX HD Studio Photogenic Concealer Wand
Kem Che Khuyết Điểm NYX HD Studio Photogenic Concealer Wand
150.000
Bút kẻ mày NYX Micro Brow Pencil siêu mảnh
Bút kẻ mày NYX Micro Brow Pencil siêu mảnh
190.000
Son kem NYX Soft Matte Lip Cream
Son kem NYX Soft Matte Lip Cream
99.000
Son Lì NYX Matte Lipstick
Son Lì NYX Matte Lipstick
129.000
Phấn phủ NYX Professional Makeup Mineral Matte Finishing Powder Light/Medium
Phấn phủ NYX Professional Makeup Mineral Matte Finishing Powder Light/Medium
220.000
Che Khuyết Điểm NYX Professional Makeup Conceal Correct Contour Palette
Che Khuyết Điểm NYX Professional Makeup Conceal Correct Contour Palette
299.000
Son Môi Kem NYX Professional Makeup Powder Puff Lippie Lip Cream
Son Môi Kem NYX Professional Makeup Powder Puff Lippie Lip Cream
170.000
Bảng Che Khuyết Điểm Nyx Color Correcting Concealer Palette
Bảng Che Khuyết Điểm Nyx Color Correcting Concealer Palette
250.000
Mascara định hình lông mày NYX Tinted Brow Mascara
Mascara định hình lông mày NYX Tinted Brow Mascara
190.000
Son bơ NYX Butter Lipstick
Son bơ NYX Butter Lipstick
130.000
Son Dưỡng NYX Butter Lip Balm
Son Dưỡng NYX Butter Lip Balm
89.000
Kem nền NYX Professional Makeup Total Control Drop Foundation
Kem nền NYX Professional Makeup Total Control Drop Foundation
349.000
Kẻ mắt chống nước NYX Retractable Eye Liner
Kẻ mắt chống nước NYX Retractable Eye Liner
140.000
Son Kem Lì NYX Professional Makeup Lip Lingerie 4ml
Son Kem Lì NYX Professional Makeup Lip Lingerie 4ml
99.000

Thông tin hữu ích

Giá NYX mới nhất

  1. Son Lì Dạng Kem NYX Liquid Suede Cream Lipstick giá 120.000₫
  2. Bảng Mắt 12 Ô NYX Professional Makeup Ultimate Multi Finish Shadow Palette giá 250.000₫
  3. Kem Lót NYX Professional Makeup Angel Veil Skin Perfecting Primer giá 289.000₫
  4. Kem Che Khuyết Điểm NYX HD Studio Photogenic Concealer Wand giá 150.000₫
  5. Bút kẻ mày NYX Micro Brow Pencil siêu mảnh giá 190.000₫
  6. Son kem NYX Soft Matte Lip Cream giá 99.000₫
  7. Son Lì NYX Matte Lipstick giá 129.000₫
  8. Phấn phủ NYX Professional Makeup Mineral Matte Finishing Powder Light/Medium giá 220.000₫
  9. Che Khuyết Điểm NYX Professional Makeup Conceal Correct Contour Palette giá 299.000₫
  10. Son Môi Kem NYX Professional Makeup Powder Puff Lippie Lip Cream giá 170.000₫