Bảng giá sản phẩm

SILKY GIRL

tháng 3/2023

Các sản phẩm SILKY GIRL phổ biến nhất tháng 3/2023 như: Chì Kẻ Mắt Silkygirl Long-Wearing Eyeliner, Xịt Thơm Toàn Thân Và Tóc Frag Mist Hair & Body Silky Girl 50ml, Kem Lót Che Lỗ Chân Lông Silkygirl Instant Pore Fix Primer 15ml, Phấn Nước Silky Girl Magic BB Cushion SPF 50/PA+++ 15g...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Chì Vẽ Viền Môi Silky Girl Long Wearing Lipliner 0.35g
Chì Vẽ Viền Môi Silky Girl Long Wearing Lipliner 0.35g
107.380
Phấn Nước Silky Girl Magic BB Cushion SPF 50/PA+++ 15g
Phấn Nước Silky Girl Magic BB Cushion SPF 50/PA+++ 15g
249.000
Mascara Dày Dài Cong Mi Silkygirl Big Eye Collagen Waterproof
Mascara Dày Dài Cong Mi Silkygirl Big Eye Collagen Waterproof
159.000
Chì Định Hình Mày 2 Đầu Silkygirl Perfect Brow Liner & Powder
Chì Định Hình Mày 2 Đầu Silkygirl Perfect Brow Liner & Powder
119.000
Phấn Phủ Khoáng Kiềm Dầu Silkygirl No-Sebum Mineral Powder 5g
Phấn Phủ Khoáng Kiềm Dầu Silkygirl No-Sebum Mineral Powder 5g
113.000
Son Kem Lì Nhẹ Silkygirl Gen Matte Lip Cream
Son Kem Lì Nhẹ Silkygirl Gen Matte Lip Cream
162.890
Kem Lót Che Lỗ Chân Lông Silkygirl Instant Pore Fix Primer 15ml
Kem Lót Che Lỗ Chân Lông Silkygirl Instant Pore Fix Primer 15ml
142.000
Chì Kẻ Mắt Silkygirl Long-Wearing Eyeliner
Chì Kẻ Mắt Silkygirl Long-Wearing Eyeliner
114.000
Kẻ Mắt Nước Silkygirl Perfect Matte Liqid Eyeliner
Kẻ Mắt Nước Silkygirl Perfect Matte Liqid Eyeliner
166.000
Xịt Thơm Toàn Thân Và Tóc Frag Mist Hair & Body Silky Girl 50ml
Xịt Thơm Toàn Thân Và Tóc Frag Mist Hair & Body Silky Girl 50ml
70.000
Chì Kẻ Mắt Silkygirl Long-Wearing Eyeliner
Chì Kẻ Mắt Silkygirl Long-Wearing Eyeliner
114.000
Xịt Thơm Toàn Thân Và Tóc Frag Mist Hair & Body Silky Girl 50ml
Xịt Thơm Toàn Thân Và Tóc Frag Mist Hair & Body Silky Girl 50ml
70.000
Kem Lót Che Lỗ Chân Lông Silkygirl Instant Pore Fix Primer 15ml
Kem Lót Che Lỗ Chân Lông Silkygirl Instant Pore Fix Primer 15ml
142.000
Phấn Nước Silky Girl Magic BB Cushion SPF 50/PA+++ 15g
Phấn Nước Silky Girl Magic BB Cushion SPF 50/PA+++ 15g
249.000
Chì Vẽ Viền Môi Silky Girl Long Wearing Lipliner 0.35g
Chì Vẽ Viền Môi Silky Girl Long Wearing Lipliner 0.35g
107.380
Mascara Dày Dài Cong Mi Silkygirl Big Eye Collagen Waterproof
Mascara Dày Dài Cong Mi Silkygirl Big Eye Collagen Waterproof
159.000
Chì Định Hình Mày 2 Đầu Silkygirl Perfect Brow Liner & Powder
Chì Định Hình Mày 2 Đầu Silkygirl Perfect Brow Liner & Powder
119.000
Phấn Phủ Khoáng Kiềm Dầu Silkygirl No-Sebum Mineral Powder 5g
Phấn Phủ Khoáng Kiềm Dầu Silkygirl No-Sebum Mineral Powder 5g
113.000
Son Kem Lì Nhẹ Silkygirl Gen Matte Lip Cream
Son Kem Lì Nhẹ Silkygirl Gen Matte Lip Cream
162.890
Kẻ Mắt Nước Silkygirl Perfect Matte Liqid Eyeliner
Kẻ Mắt Nước Silkygirl Perfect Matte Liqid Eyeliner
166.000
Phấn Phủ Bột Silky Girl Shine Free Loose Powder 20g
Phấn Phủ Bột Silky Girl Shine Free Loose Powder 20g
158.400
Son 2 Lõi Silkygirl Moisture Balm Lipcolor 3.5g
Son 2 Lõi Silkygirl Moisture Balm Lipcolor 3.5g
122.850
Son Lì Siêu Mịn SilkyGirl OMG Powder Matte Lipcolor 3.5g
Son Lì Siêu Mịn SilkyGirl OMG Powder Matte Lipcolor 3.5g
143.000
Phấn Mắt 6 Màu Silkygirl Truly Nude
Phấn Mắt 6 Màu Silkygirl Truly Nude
127.000
Má Hồng Dạng Thỏi Silkygirl Cool Chic Blush Stick
Má Hồng Dạng Thỏi Silkygirl Cool Chic Blush Stick
150.150
Son Lì Mềm Mượt Silkygirl I'm Matte
Son Lì Mềm Mượt Silkygirl I'm Matte
124.200
Bút Tạo Khối 2 Đầu Silkygirl Photosharp Contour & Highlighter
Bút Tạo Khối 2 Đầu Silkygirl Photosharp Contour & Highlighter
198.000
Bút Kẻ Mắt Silkygirl Wing It Sharp Eyeliner
Bút Kẻ Mắt Silkygirl Wing It Sharp Eyeliner
141.000
Chì Kẻ Viền Mắt Silkygirl Perfect Stay 20Hr Eyeliner 0.28g
Chì Kẻ Viền Mắt Silkygirl Perfect Stay 20Hr Eyeliner 0.28g
89.000
Kem Che Khuyết Điểm Silkygirl Fix It Concealer Liqiud 2ml
Kem Che Khuyết Điểm Silkygirl Fix It Concealer Liqiud 2ml
144.000
Phấn Má Silky Girl Jelly Cheek Tint
Phấn Má Silky Girl Jelly Cheek Tint
151.000
Chì Kẻ Chân Mày Kèm Chổi Silkygirl Brow Shaper Pencil 1.14g
Chì Kẻ Chân Mày Kèm Chổi Silkygirl Brow Shaper Pencil 1.14g
88.000

Thông tin hữu ích

Giá SILKY GIRL mới nhất

  1. Chì Vẽ Viền Môi Silky Girl Long Wearing Lipliner 0.35g giá 107.380₫
  2. Phấn Nước Silky Girl Magic BB Cushion SPF 50/PA+++ 15g giá 249.000₫
  3. Mascara Dày Dài Cong Mi Silkygirl Big Eye Collagen Waterproof giá 159.000₫
  4. Chì Định Hình Mày 2 Đầu Silkygirl Perfect Brow Liner & Powder giá 119.000₫
  5. Phấn Phủ Khoáng Kiềm Dầu Silkygirl No-Sebum Mineral Powder 5g giá 113.000₫
  6. Son Kem Lì Nhẹ Silkygirl Gen Matte Lip Cream giá 162.890₫
  7. Kem Lót Che Lỗ Chân Lông Silkygirl Instant Pore Fix Primer 15ml giá 142.000₫
  8. Chì Kẻ Mắt Silkygirl Long-Wearing Eyeliner giá 114.000₫
  9. Kẻ Mắt Nước Silkygirl Perfect Matte Liqid Eyeliner giá 166.000₫
  10. Xịt Thơm Toàn Thân Và Tóc Frag Mist Hair & Body Silky Girl 50ml giá 70.000₫