Bảng giá sản phẩm

- Gosho Aoyama

tháng 12/2020

Các tác phẩm - Gosho Aoyama phổ biến nhất tháng 12/2020 như: Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 86-90), Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 91-95), Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 31-35), Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 26-30)...

Mức giá
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 86-90)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 86-90)
16.000

Bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan
Phát triển khả năng tư duy, quan sát và óc sáng tạo của độc giả

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 91-95)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 91-95)
18.000
 • Bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
  - Xoay quanh những vụ phá án hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan
  - Phát triển khả năng tư duy, quan sát và óc sáng tạo của các bạn nhỏ

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 31-35)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 31-35)
18.000

Là bộ truyện tranh nổi tiếng hấp dẫn bạn đọc ở nhiều lứa tuổi
Đem đến những bất ngờ thú vị, những suy luận sắc bén
Giúp phát triển khả năng tư duy ở trẻ nhỏ qua từng vụ án

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 26-30)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 26-30)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 21-25)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 21-25)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 46-50)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 46-50)
17.100

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 76-80)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 76-80)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 41-45)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 41-45)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 61-65)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 61-65)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan
Phát triển khả năng tư duy, quan sát và óc sáng tạo của trẻ

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 6-10)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 6-10)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 16-20)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 16-20)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Yaiba (Tập 1-5)
Yaiba (Tập 1-5)
18.700

Một cậu bé kiếm sĩ luyện tập với người bố Kenjuro ở trong rừng, tên của cậu là YAIBA!! Và lần này, tay kiếm tài năng Yaiba đang tích cực rèn luyện ở địa điểm mới...

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 11-15)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 11-15)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 51-55)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 51-55)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan
Phát triển khả năng tư duy, quan sát và óc sáng tạo của trẻ

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 66-70)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 66-70)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan
Phát triển khả năng tư duy, quan sát và óc sáng tạo của trẻ

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 71-75)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 71-75)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 81-85)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 81-85)
18.000

Bộ truyện tranh trinh thám lừng danh của tác giả Gosho Aoyama
Nội dung là những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan
Mang đến cho độc giả những giây phút giải trí thoải mái

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 56-60)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 56-60)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan
Phát triển khả năng tư duy, quan sát và óc sáng tạo của trẻ

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 96-100)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 96-100)
18.000

Kaito Kid muốn giành lấy “Đôi Môi Tiên Nữ” và lần đầu đối mặt với Heiji Hattori!
Makoto Kyogoku bị cuốn vào...

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 1-5)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 1-5)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan
Phát triển khả năng tư duy, quan sát và óc sáng tạo của trẻ

Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 36-40)
Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 36-40)
18.000

Là bộ truyện tranh trinh thám Nhật Bản của tác giả Gosho Aoyama
Tác phẩm đứng thứ 5 trong số những bộ manga bán chạy nhất mọi thời đại
Xoay quanh những vụ phá án thông minh, hấp dẫn và hồi hộp của thám tử nhí Conan

Magic Kaito (Tập 1-5)
Magic Kaito (Tập 1-5)
23.750

Không bao giờ để lỡ mục tiêu, cách ra tay đầy bí ẩn... Thiên tài hóa trang, có thể biến thành ngàn vạn con người. Đó chính là siêu đạo chíck Kid, kẻ luôn nằm trong tầm ngắm gắt gao của giới cảnh sát nhưng lại là thần tượng của công chúng và được xưng tụng như một "sứ giả chính nghĩa"! 8 năm trôi qua kể từ khi Kid biến mất không dấu vết,...

Thám Tử Lừng Danh Conan - Giờ Trà Của Zero (Tập 1-3)
Thám Tử Lừng Danh Conan - Giờ Trà Của Zero (Tập 1-3)
27.000

GIỜ TRÀ CỦA ZERO - ZERO'S TEA TIME - Một trong những ngoại truyện đặc sắc về nhân vật Toru Amuro trong "Thám tử lừng danh Conan" nay đã chuẩn bị lên kệ!!...

Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác (Tập 1-2)
Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Tay bắn tỉa ở chiều không gian khác (Tập 1-2)
44.400

Hiện trường vụ ám sát với một tay súng bắn tỉa là tòa tháp Bell Tree có độ cao 635 mét. Vô tình có mặt và chứng kiến sự việc, Conan đã lập tức rượt đuổi hung thủ bằng xe máy cùng Sera.. Một kế hoạch phá án chưa từng có tiền lệ giữa FBI và cảnh sát Nhật Bản đã được triển ...

Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Nốt Nhạc Kinh Hoàng (Tập 1-2)
Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Nốt Nhạc Kinh Hoàng (Tập 1-2)
42.600

Conan đã dốc hết sức mình để bảo vệ an toàn cho nữ ca sĩ tài năng với chất giọng soprano, mục tiêu của hung thủ vụ giết người hàng loạt chuyên nhắm vào các nghệ sĩ âm nhạc!Nhưng, liệu bán tay tôi ác có chạm được tới thính phòng nơi Ran và nhóm ...

Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Hoa Hướng Dương Trong Biển Lửa (Tập 1-2)
Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Hoa Hướng Dương Trong Biển Lửa (Tập 1-2)
40.050

Nhà tài phiệt Jirokichi Suzuki đã chiến thắng trong cuộc đấu giá bức Hoa hướng dương của hoạ sĩ thiên tài Van Gogh - bức tranh mới được phát hiện ở miền nam nước Pháp sau bao năm chịu tiếng đồn là bị hỏa hoạn thiêu hủy tại Nhật Bản.Đúng lúc ...

Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Cầu Thủ Ghi Bàn Số 11 (Tập 1-2)
Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Cầu Thủ Ghi Bàn Số 11 (Tập 1-2)
44.300

Thám tử Mori Kogoro nhận cú điện thoại đe dọa từ một kẻ giấu mặt gọi tới văn phòng và ít giây sau tận mắt chứng kiến chiếc xe hơi đậu gần đó nổ tung. Nếu không giải được lời thách đố thì một vụ nổ bom khác sẽ xảy ra. Nhận được ...

Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Khinh Khí Cầu Mắc Nạn (Tập 1-2)
Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Khinh Khí Cầu Mắc Nạn (Tập 1-2)
40.050
Conan Màu: Khinh Khí Cầu Mắc Nạn - Tập 1. Nhóm khủng bố sau khi đột nhập viện nghiên cứu vi sinh quốc gia và lấy đi mẫu vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm cực kì nguy hiểm đã khống chế chiếc tàu khinh khí trên hành trình bay từ Tokyo tới Osaka mà Conan và nhóm bạn đang là khách mời trên đó.. Một đại thảm họa sẽ xảy ra nếu vi khuẩn gây bệnh bị phát tán xuống ...
Thám Tử Lừng Danh Conan - Quan Tài Xanh Thẳm (Tập 1-2)
Thám Tử Lừng Danh Conan - Quan Tài Xanh Thẳm (Tập 1-2)
40.000

Trên đảo Koumi, nơi Conan và mọi người tới tham quan trong kì nghỉ này, còn lưu truyền một truyền thuyết về kho báu của nữ hải tặc có thật từ 300 năm trước...Đâu là ý nghĩa thật sự ẩn sau từ khóa "Jolly Roger" gắn liền với kho báu đó. Hãy cùng ...

Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Bài Thơ Tình Thẫm Đỏ (Tập 1-2)
Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Bài Thơ Tình Thẫm Đỏ (Tập 1-2)
42.500

Vụ sát hại nhà vô địch Cúp Satsuki ở Kyoto và vụ đánh bom Đài truyền hình ở Osaka xảy ra gần như cùng lúc… Cả hai đều chưa rõ hung thủ cũng như mục...

Thám Tử Lừng Danh Conan Bộ Đặc Biệt (Tập 36-40)
Thám Tử Lừng Danh Conan Bộ Đặc Biệt (Tập 36-40)
15.300

Chàng thám tử học sinh trung học – Kudo Shinichi đã trở về khu phố Beika!?
Không chỉ vậy, nghe nói đối tượng của Shinichi là một cô bé rất dễ thương.
Conan vô cùng sửng sốt, Ran nổi trận lôi đình!...

Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Khúc Nhạc Cầu Siêu (Tập 1-2)
Thám Tử Lừng Danh Conan Hoạt Hình Màu - Khúc Nhạc Cầu Siêu (Tập 1-2)
40.050

Mắc bẫy của người đàn ông bí ẩn, Conan và ông Kogoro phải chứng kiến cảnh Ran và đội thám tử nhí bị giữ làm con tin. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ, nếu vụ án không được làm sáng tỏ, các con tin sẽ gặp nguy hiểm!! Cùng với sự phối hợp của Heiji ...

Thám Tử Lừng Danh Conan Vs Tổ Chức Áo Đen
Thám Tử Lừng Danh Conan Vs Tổ Chức Áo Đen
31.150

Đối thủ lớn nhất từ trước tới nay mà Conan Edogawa (Shinichi Kudo) từng chạm trán đó là... Một tổ chức tội phạm bí mật trong...

Thám Tử Lừng Danh Conan - Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen (Tập 1-2)
Thám Tử Lừng Danh Conan - Truy Lùng Tổ Chức Áo Đen (Tập 1-2)
44.400

Cùng điểm lại cuộc gặp gỡ của Conan với các thành viên FBI, cùng cuộc đụng độ sinh tử với Tổ chức! Ngoài ra, không thể bỏ qua phần truyện về Okiya Subaru và Sera Masumi, hai nhân vật có mối liên hệ với FBI...

Thám Tử Lừng Danh Conan - Những Câu Chuyện Lãng Mạn (Tập 1)
Thám Tử Lừng Danh Conan - Những Câu Chuyện Lãng Mạn (Tập 1)
42.600

Tuyển chọn những câu chuyện lãng mạn từ bộ truyện chính, xoay quanh hai nhân vật chính Conan (Shinichi) và Ran do đích thân tác giả Gosho AOYAMA tuyển chọn. Chuyện tình giữa Conan và Ran khiến độc giả không sao rời mắt được. Tình cảm giữa họ tiến triển từng bước,...

Thám Tử Lừng Danh Conan - Cơn Ác Mộng Đen Tối
Thám Tử Lừng Danh Conan - Cơn Ác Mộng Đen Tối
44.500

Đêm nọ, một phụ nữ đột nhập vào Sở cảnh sát Quốc gia, đọc trộm tài liệu tuyệt mật và bỏ trốn. Amuro liền đuổi theo còn Akai dùng súng trường bắn vào xe cô ta, khiến chiếc xe rơi khỏi cầu và phát nổ...

Giá - Gosho Aoyama mới nhất

 1. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 86-90) giá 16.000₫
 2. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 91-95) giá 18.000₫
 3. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 31-35) giá 18.000₫
 4. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 26-30) giá 18.000₫
 5. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 21-25) giá 18.000₫
 6. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 46-50) giá 17.100₫
 7. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 76-80) giá 18.000₫
 8. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 41-45) giá 18.000₫
 9. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 61-65) giá 18.000₫
 10. Thám Tử Lừng Danh Conan (Tập 6-10) giá 18.000₫
NHẬN TIN
KHUYẾN MÃI

KAM.vn là chuyên trang khuyến mãi từ So Sánh Giá, được tổng hợp từ hàng ngàn cửa hàng

Mã giảm giá, Voucher, Coupon được thu thập tự động hàng ngày