Bảng giá sản phẩm

Chin-Su

tháng 3/2023

Các sản phẩm Chin-Su phổ biến nhất tháng 3/2023 như: Tương ớt Chin-su 500g, Tương Ớt Chin Su 250g, Nước mắm Nam Ngư 900ml, Nước Mắm Nam Ngư Đệ Nhị 800ml/900ml...

Sắp xếp: Phổ biến
Tương Ớt Chin Su 250g
Tương Ớt Chin Su 250g
13.000
Nước Mắm Nam Ngư Phú Quốc 500ml
Nước Mắm Nam Ngư Phú Quốc 500ml
63.763
Nước Mắm Nam Ngư Đệ Nhị 800ml/900ml
Nước Mắm Nam Ngư Đệ Nhị 800ml/900ml
20.000
Nước Mắm Chinsu Cá Hồi 500ml
Nước Mắm Chinsu Cá Hồi 500ml
45.999
Nước Mắm Nam Ngư 750ml
Nước Mắm Nam Ngư 750ml
33.900
Nước Mắm Nam Ngư 650ml
Nước Mắm Nam Ngư 650ml
43.000
Nước mắm Nam Ngư 900ml
Nước mắm Nam Ngư 900ml
36.000
Gia vị Chinsu gà chiên nước mắm 70g
Gia vị Chinsu gà chiên nước mắm 70g
9.000
Hạt nêm Chinsu 900g
Hạt nêm Chinsu 900g
62.500
Tương ớt Chin-su 500g
Tương ớt Chin-su 500g
25.000
Tương ớt Chin-su 500g
Tương ớt Chin-su 500g
25.000
Tương Ớt Chin Su 250g
Tương Ớt Chin Su 250g
13.000
Nước mắm Nam Ngư 900ml
Nước mắm Nam Ngư 900ml
36.000
Nước Mắm Nam Ngư Đệ Nhị 800ml/900ml
Nước Mắm Nam Ngư Đệ Nhị 800ml/900ml
20.000
Nước Mắm Chinsu Cá Hồi 500ml
Nước Mắm Chinsu Cá Hồi 500ml
45.999
Nước Mắm Nam Ngư Phú Quốc 500ml
Nước Mắm Nam Ngư Phú Quốc 500ml
63.763
Nước Mắm Nam Ngư 650ml
Nước Mắm Nam Ngư 650ml
43.000
Nước Mắm Nam Ngư 750ml
Nước Mắm Nam Ngư 750ml
33.900
Hạt nêm Chinsu 900g
Hạt nêm Chinsu 900g
62.500
Gia vị Chinsu gà chiên nước mắm 70g
Gia vị Chinsu gà chiên nước mắm 70g
9.000
Nước Mắm Nam Ngư 500ml
Nước Mắm Nam Ngư 500ml
30.500
Nước Tương Chinsu Tam Thái Tử Nhị Ca 500ml
Nước Tương Chinsu Tam Thái Tử Nhị Ca 500ml
7.900
Nước Mắm Nam Ngư 4.8l
Nước Mắm Nam Ngư 4.8l
61.900
Tương Cà Chin-Su 250g
Tương Cà Chin-Su 250g
15.000
Nước tương Chin-Su 250ml
Nước tương Chin-Su 250ml
18.500
Nước Mắm Nam Ngư 3 IN 1 500ML
Nước Mắm Nam Ngư 3 IN 1 500ML
37.000
Nước Tương Chinsu Tam Thái Tử Nhất Ca 500ml
Nước Tương Chinsu Tam Thái Tử Nhất Ca 500ml
22.000
Nước Tương Chinsu Tỏi Ớt 250ml
Nước Tương Chinsu Tỏi Ớt 250ml
19.000
Gia vị Chinsu thịt kho tiêu|trứng
Gia vị Chinsu thịt kho tiêu|trứng
9.800
Hạt Nêm CHIN-SU Tôm 800g
Hạt Nêm CHIN-SU Tôm 800g
51.900
Hạt nêm Chin-su 2kg
Hạt nêm Chin-su 2kg
80.000

Thông tin hữu ích

Giá Chin-Su mới nhất

  1. Tương Ớt Chin Su 250g giá 13.000₫
  2. Nước Mắm Nam Ngư Phú Quốc 500ml giá 63.763₫
  3. Nước Mắm Nam Ngư Đệ Nhị 800ml/900ml giá 20.000₫
  4. Nước Mắm Chinsu Cá Hồi 500ml giá 45.999₫
  5. Nước Mắm Nam Ngư 750ml giá 33.900₫
  6. Nước Mắm Nam Ngư 650ml giá 43.000₫
  7. Nước mắm Nam Ngư 900ml giá 36.000₫
  8. Gia vị Chinsu gà chiên nước mắm 70g giá 9.000₫
  9. Hạt nêm Chinsu 900g giá 62.500₫
  10. Tương ớt Chin-su 500g giá 25.000₫