Bảng giá sản phẩm

Yến Việt

tháng 7/2022

Các sản phẩm Yến Việt phổ biến nhất tháng 7/2022 như: Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g, Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g thùng 30 gói, Tổ yến cho bé chưng sẵn Yến Việt Nest IQ hương tự nhiên 70ml, Tổ yến nguyên chất chưng sẵn Yến Việt vị hạt sen 65g...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g
Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g
9.700
Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g thùng 30 gói
Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g thùng 30 gói
245.000

Thông tin hữu ích

Giá Yến Việt mới nhất

  1. Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g giá 9.700₫
  2. Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g thùng 30 gói giá 245.000₫
  3. Tổ yến cho bé chưng sẵn Yến Việt Nest IQ hương tự nhiên 70ml giá 41.000₫
  4. Tổ yến nguyên chất chưng sẵn Yến Việt vị hạt sen 65g giá 59.340₫
  5. Thùng 30 Cháo Yến Thịt Bằm 50g giá 256.100₫
  6. Thùng 30 gói cháo yến trẻ em Yến Việt Nest Grow+ thịt bằm rau củ 50g giá 347.000₫
  7. Tổ yến cho bé chưng sẵn Yến Việt Nest IQ hương tự nhiên 65ml giá 64.170₫
  8. Cháo Dinh Dưỡng Sườn Non - [Thùng 30 gói] giá 180.000₫
  9. Cháo yến trẻ em YenViet Nest IQ vị Thịt Bằm - Thùng 30 gói x 50 gram giá 300.000₫
  10. Tổ yến nguyên chất chưng sẵn Yến Việt vị hạt sen 70ml giá 41.000₫