Bảng giá sản phẩm

Yến Việt

tháng 3/2023

Các sản phẩm Yến Việt phổ biến nhất tháng 3/2023 như: Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g, Lọ Tổ Yến Yến Việt Vị Hạt Sen 70ml, Hộp 6 Lọ Tổ Yến Yến Việt Không Đường 70ml, CHÁO YẾN VIỆT THÙNG 30 GÓI MẪU MỚI VỊ THỊT BẰM GÀ CHAY RAU NẤM...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g
Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g
9.900
Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g
Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g
9.900

Thông tin hữu ích

Giá Yến Việt mới nhất

  1. Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g giá 9.900₫
  2. Cháo Yến Vị Gà Yến Việt 50g giá 9.900₫
  3. Lọ Tổ Yến Yến Việt Vị Hạt Sen 70ml giá 38.800₫
  4. Hộp 6 Lọ Tổ Yến Yến Việt Không Đường 70ml giá 250.000₫
  5. CHÁO YẾN VIỆT THÙNG 30 GÓI MẪU MỚI VỊ THỊT BẰM GÀ CHAY RAU NẤM giá 266.666₫
  6. [HCM]Cháo yến việt thịt bằm 30 gói x 50g giá 228.000₫
  7. Tổ yến sào nguyên chất tổ nhỏ không nguyên liệu Yến Nhà giá 54.000₫
  8. TỔ YẾN NGUYÊN CHẤT CHƯNG SẴN CÓ 3 VỊ SEN GỪNG KHÔNG ĐƯỜNG - HỘP 1 LỌ giá 48.000₫
  9. Thùng 30 gói cháo yến chay Yến Việt vị rau nấm 50g giá 277.777₫
  10. Cháo Yến Gà Yến Việt 50g giá 9.900₫