Bảng giá sản phẩm

- Higashino Keigo

tháng 11/2022

Các tác phẩm - Higashino Keigo phổ biến nhất tháng 11/2022 như: Đơn Phương, Vụ Án Mạng Ở Nhà Khách Núi Hakuba, Ma Thuật Bị Cấm, Án Mạng Mười Một Chữ...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Đơn Phương
Đơn Phương
132.000
Vụ Án Mạng Ở Nhà Khách Núi Hakuba
Vụ Án Mạng Ở Nhà Khách Núi Hakuba
112.337
Ma Thuật Bị Cấm
Ma Thuật Bị Cấm
96.217
Án Mạng Mười Một Chữ
Án Mạng Mười Một Chữ
81.100
Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Kairotei
Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Kairotei
87.000
Trái Tim Của Brutus
Trái Tim Của Brutus
101.000
Bạch Dạ Hành
Bạch Dạ Hành
157.599
Combo Bạch Dạ Hành + Bí Mật Của Naoko + Phía Sau Nghi Can X
Combo Bạch Dạ Hành + Bí Mật Của Naoko + Phía Sau Nghi Can X
343.420
Biến Thân
Biến Thân
92.000
Bí Mật Của Naoko
Bí Mật Của Naoko
76.800
Phía Sau Nghi Can X
Phía Sau Nghi Can X
88.229
Combo Án Mạng Mười Một Chữ + Bí Mật Của Naoko
Combo Án Mạng Mười Một Chữ + Bí Mật Của Naoko
185.640
Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ
Ngôi Nhà Của Người Cá Say Ngủ
100.660
Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya
Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya
85.746
Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ
Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ
106.266
Ảo Dạ
Ảo Dạ
146.892
Trứng Chim Cúc Cu Này Thuộc Về Ai
Trứng Chim Cúc Cu Này Thuộc Về Ai
112.250
Combo Bạch Dạ Hành + Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ
Combo Bạch Dạ Hành + Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ
247.500
Trước Khi Nhắm Mắt
Trước Khi Nhắm Mắt
81.833
Combo Phía Sau Nghi Can X + Bạch Dạ Hành
Combo Phía Sau Nghi Can X + Bạch Dạ Hành
164.350
Combo Ảo Dạ + Bí mật của Naoko
Combo Ảo Dạ + Bí mật của Naoko
223.860
Combo Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya + Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ
Combo Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya + Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ
97.280
Combo Bạch Dạ Hành + Ảo Dạ
Combo Bạch Dạ Hành + Ảo Dạ
326.212
Combo Phía Sau Nghi Can X + Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya
Combo Phía Sau Nghi Can X + Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa Namiya
160.500
Combo Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ + Phía Sau Nghi Can X
Combo Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ + Phía Sau Nghi Can X
177.644
Combo Bí Mật Của Naoko + Phía Sau Nghi Can X + Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ + Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa
Combo Bí Mật Của Naoko + Phía Sau Nghi Can X + Sự Cứu Rỗi Của Thánh Nữ + Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa
422.000
Combo Án Mạng Mười Một Chữ + Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Kairotei
Combo Án Mạng Mười Một Chữ + Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Kairotei
186.400

Thông tin hữu ích

Giá - Higashino Keigo mới nhất

  1. Đơn Phương giá 132.000₫
  2. Vụ Án Mạng Ở Nhà Khách Núi Hakuba giá 112.337₫
  3. Ma Thuật Bị Cấm giá 96.217₫
  4. Án Mạng Mười Một Chữ giá 81.100₫
  5. Vụ Án Mạng Ở Lữ Quán Kairotei giá 87.000₫
  6. Trái Tim Của Brutus giá 101.000₫
  7. Bạch Dạ Hành giá 157.599₫
  8. Combo Bạch Dạ Hành + Bí Mật Của Naoko + Phía Sau Nghi Can X giá 343.420₫
  9. Biến Thân giá 92.000₫
  10. Bí Mật Của Naoko giá 76.800₫