Kết quả tìm kiếm

cặp học sinh

(1554 kết quả)
Những Điều Cần Biết Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn (Cấp 3)
Những Điều Cần Biết Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn (Cấp 3)
104.250
Được biên soạn theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Có phần Kiến thức cơ bản, Hướng dẫn làm bài, Lập dàn bài và Bài làm tham khảo
Bồi dưỡng học sinh giỏi thi Quốc gia, thi đội tuyển, dùng cho giáo viên tham khảo..
Những Điều Cần Biết Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn (Cấp 2)
Những Điều Cần Biết Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn (Cấp 2)
81.000
Được biên soạn theo cấu trúc mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Nhằm giúp các em tiếp tục nâng cao năng lực và sở trường môn Ngữ văn
Sách trình bày khoa học, dễ hiểu và cô đọng..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 5
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 5
27.200
Các dạng bài tập kèm theo ví dụ minh họa dễ hiểu
Giúp các em ôn luyện kiến thức và kỹ năng giải Toán..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hoá Học Lớp 12
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hoá Học Lớp 12
36.800
Được trình bày khoa học, có hệ thống, phù hợp với chương trình sách giáo khoa môn Hóa học lớp 12 - Trung học phổ thông, cuốn sách Các Chuyên Đề Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học 12 là tài liệu bổ trợ bổ ích dành cho học sinh, giúp các em nắm vững kiến thức và vận dụng hiệu quả vào các dạng bài tập khó nhằm đạt kết quả như mong muốn..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 11
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Lớp 11
30.400
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hoá Học là tài liệu bổ ích dành cho các em học sinh giỏi và chuyên hoá học, sinh viên sư phạm hoá học, giáo viên dạy bồi dưỡng học sinh giỏi hoá học...
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Violympic Toán Lớp (1-5)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Violympic Toán Lớp (1-5)
55.000
Biên soạn theo hướng ra đề kì thi Violympic bậc Tiểu học
Hướng dẫn học lý thuyết và phương pháp làm bài thi môn Toán
Giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện và làm quen với dạng đề thi Violympic..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Violympic Tiếng Anh Lớp (3-5)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Violympic Tiếng Anh Lớp (3-5)
44.250
Biên soạn theo hướng ra đề kì thi Violympic bậc Tiểu học
Hướng dẫn học lý thuyết và phương pháp làm bài thi môn Tiếng Anh
Giúp các em học sinh ôn tập, rèn luyện và làm quen với dạng đề thi Violympic..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 12 (Tập 1- 2)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 12 (Tập 1- 2)
39.000
Đây là cuốn sách dùng cho học sinh khá, giỏi, học sinh các lớp chuyên Lý và là tài liệu tham khảo cho các thầy cô giáo THPT. Nội dung sách chia làm các phần lớn, mỗi phần gồm nhiều chuyên đề khái quát nội dung kiến thức liên quan đến Quang lý - vật lý hạt nhân...
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Tiểu Học (Tập 1-2)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Tiểu Học (Tập 1-2)
53.820
Sách được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách có nhiều dạng bài tập thực hành và có phần hướng dẫn cuối sách. Sách giúp các em học sinh học giỏi môn Toán ở bậc tiểu học...
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số (Lớp 6-9)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số (Lớp 6-9)
29.640
Quyển sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số sẽ giúp các em nắm được những kiến thức trọng tâm và phương pháp giải các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao môn Đại Số. Đồng thời,.....
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 9
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 9
39.375
Cuốn sách Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Ngữ Văn Lớp 9 (Tập 2) gồm hai phần chính: Phần Kiến thức cơ bản bám sát chương trình Ngữ văn 9. Phần này được viết như sau: Phân môn Văn học được viết theo từng đơn bị bài,.....
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 7
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 7
77.250
Biên soạn dựa trên những kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi học sinh giỏi nhiều năm
Bám sát cấu trúc sách giáo khoa Địa lí 7
Giúp các em có thêm tài liệu tham khảo phục vụ ôn thi học sinh giỏi..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 6
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 6
31.200
Nội dung sách gồm 2 phần:
Lịch sử thế giới cổ đại
Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến thế kỉ X
Mỗi phần có các chuyên đề cung cấp kiến thức cơ bản, bao gồm các câu hỏi và hướng dẫn trả lời...
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 6
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 6
35.770
Sách biên soạn dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi học sinh giỏi trong nhiều năm
Bám sát nội dung và chương trình mới nhất của Bộ Giáo dục & Đào tạo
Hệ thống câu hỏi ôn tập và gợi ý làm bài chi tiết..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 12
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí Lớp 12
116.220
Nội dung bám sát chương trình mới do Bộ GD&ĐT ban hành
Cung cấp nhiều câu hỏi, đề thi học sinh giỏi môn địa lý cho học sinh lớp 12
Cuốn sách là tài liệu ôn thi dành cho học sinh khá giỏi môn địa lý 12..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 8
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 8
32.850
Được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Hệ thống các kiến thức Lịch sử lớp 8 một cách rõ ràng, chi tiết
Đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng môn học cũng như đạt kết quả tốt nhất trong các kì thi học sinh giỏi..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Lớp 6
28.500
Cuốn sách có mục đích hỗ trợ các em học sinh học tập, rèn luyện kiến thức, kỹ năng môn học của mình ở chương trình THCS và cung cấp thêm tài liệu tham khảo cho các em...
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số - Giải Tích Lớp 12
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số - Giải Tích Lớp 12
29.250
Phân dạng toán: giới thiệu những dạng toán cơ bản, trong đó một số vấn đề được mở rộng với các dạng bài tập hay và khó để phục vụ cho các em yêu thích muốn nâng cao toán học...
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 7
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 7
49.600
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Lịch Sử Lớp 7 phục vụ tốt cho việc học tập và ôn luyện thi môn Lịch sử, đáp ứng yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá chất lượng môn học cũng như đạt kết quả tốt nhất trong các kì thi học sinh giỏi...
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 11 (Tập 1-2)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 11 (Tập 1-2)
64.970
Sách được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Sách có nhiều dạng bài tập thực hành và có phần hướng dẫn cuối sách. Đây là cuốn tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi, tài liệu tham khảo cho giáo viên...
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 7
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 7
30.000
Được biên soạn theo yêu cầu kiến thức, kỹ năng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các dạng bài tập từ cơ bản đến nâng cao, có hướng dẫn giải cụ thể
Giúp các em học sinh rèn luyện kỹ năng học và làm bài tập Vật lý hiệu quả..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 8
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Vật Lí Lớp 8
31.920
Sách được biên soạn theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Sách có nhiều dạng bài tập thực hành và có phần hướng dẫn cuối sách
Cuốn tài liệu bồi dưỡng học sinh khá giỏi, tài liệu tham khảo cho giáo viên..
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 10
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Hóa Học Lớp 10
84.240
Cuốn sách là tài liệu ôn tập cho các em học sinh đang tham gia đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi hóa học các cấp, các em đang học ở lớp chuyên Hóa. Nội dung sách dựa trên bài giảng.....
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số - Giải Tích Lớp 11
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số - Giải Tích Lớp 11
24.769
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Toán Đại Số - Giải Tích Lớp 11 ) dành cho học sinh lớp 12 ôn tập và nâng cao kĩ năng làm bài, chuẩn bị cho các kì thi quốc gia do Bộ GD & ĐT tổ chức...
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng