Bảng giá

Sữa Flex

tháng 5/2024

Các sản phẩm Sữa Flex phổ biến nhất tháng 5/2024 như: Sữa tiệt trùng Flex 180ml, Sữa tiệt trùng Flex 1L (Hộp giấy), Thùng 48 Hộp Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Flex Không Lactose (180ml / Hộp), Phễu hút sữa flex vành mềm...

Từ khóa liên quan: Sữa Flex
Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Máy hút sữa Medela Swing Maxi đôi
Máy hút sữa Medela Swing Maxi đôi
5.990.000
Phụ kiện máy hút sữa Medela
Phụ kiện máy hút sữa Medela
160.695
Máy hút sữa Medela Sonata
Máy hút sữa Medela Sonata
8.499.000
Sữa tiệt trùng Flex 180ml
Sữa tiệt trùng Flex 180ml
34.300
Sữa tiệt trùng Flex 1L (Hộp giấy)
Sữa tiệt trùng Flex 1L (Hộp giấy)
31.310
Thùng 48 Hộp Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Flex Không Lactose (180ml / Hộp)
Thùng 48 Hộp Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Flex Không Lactose (180ml / Hộp)
345.000

Thông tin hữu ích

Giá Sữa Flex mới nhất

  1. Máy hút sữa Medela Swing Maxi đôi giá 5.990.000₫
  2. Phụ kiện máy hút sữa Medela giá 160.695₫
  3. Máy hút sữa Medela Sonata giá 8.499.000₫
  4. Sữa tiệt trùng Flex 180ml giá 34.300₫
  5. Sữa tiệt trùng Flex 1L (Hộp giấy) giá 31.310₫
  6. Thùng 48 Hộp Sữa Tiệt Trùng Vinamilk Flex Không Lactose (180ml / Hộp) giá 345.000₫
  7. Phễu hút sữa flex vành mềm giá 361.000₫
  8. Thùng 12 Sữa Flex Không Đường 1L giá 412.300₫
  9. Thùng 48 Sữa Flex Không Lactose 180ml giá 402.500₫
  10. Phễu hút sữa Flex cho máy pump, Freestyle, Sonata, Maxflow, Free giá 185.000₫