Bảng giá

Tủ lạnh Kaff

tháng 7/2022

Các sản phẩm Tủ lạnh Kaff phổ biến nhất tháng 7/2022 như: Tủ lạnh Side by Side KAFF KF-SBS600BWT 573L, Tủ lạnh Kaff KF-SBS600GLASS, [HCM]Tủ Lạnh KAFF KF-BCD446W, Tủ Lạnh KAFF KF-BCD606MBR...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Tủ lạnh Side by Side KAFF KF-SBS600BWT 573L
Tủ lạnh Side by Side KAFF KF-SBS600BWT 573L
41.100.000
Tủ lạnh Kaff KF-SBS600GLASS
Tủ lạnh Kaff KF-SBS600GLASS
42.600.000
[HCM]Tủ Lạnh KAFF KF-BCD446W
[HCM]Tủ Lạnh KAFF KF-BCD446W
23.000.000
Tủ Lạnh KAFF KF-BCD606MBR
Tủ Lạnh KAFF KF-BCD606MBR
42.600.000

Thông tin hữu ích

Giá Tủ lạnh Kaff mới nhất

  1. Tủ lạnh Side by Side KAFF KF-SBS600BWT 573L giá 41.100.000₫
  2. Tủ lạnh Kaff KF-SBS600GLASS giá 42.600.000₫
  3. [HCM]Tủ Lạnh KAFF KF-BCD446W giá 23.000.000₫
  4. Tủ Lạnh KAFF KF-BCD606MBR giá 42.600.000₫
  5. Tủ Lạnh Kaff KF-BCD600GLASS - Hàng Chính Hãng - KF-BCD600GLASS giá 44.100.000₫
  6. Tủ Lạnh Kaff KF-SBS600GLASS - Hàng Chính Hãng - KF-SBS600GLASS giá 42.600.000₫
  7. Tủ Lạnh Kaff KF-SBS600BWT - Hàng Chính Hãng - KF-SBS600BWT giá 41.100.000₫
  8. Tủ Lạnh Kaff KF-BCD600WHIT - Hàng Chính Hãng - KF-BCD600WHIT giá 44.100.000₫
  9. Tủ Lạnh Kaff KF-BCD606MBR - Hàng Chính Hãng - KF-BCD606MBR giá 42.600.000₫
  10. Tủ Lạnh Kaff KF-BCD446W - Hàng Chính Hãng - KF-BCD446W giá 23.000.000₫