Bảng giá

Sách Khởi nghiệp - John Carreyrou

tháng 4/2024

Các tác phẩm Sách Khởi nghiệp - John Carreyrou phổ biến nhất tháng 4/2024 như: Bad Blood - Máu Bẩn - Ảo Tưởng, Tham Vọng, Bí Mật Và Sự Dối Trá Trong Vụ Lừa Đảo Lớn Nhất Thung Lũng Silicon, Sách - Khởi nghiệp công nghệ - Máu bẩn, Máu Bẩn (Tái Bản 2020) - Mẫu Bìa Trắng, Khởi Nghiệp Công Nghệ - Máu Bẩn...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Bad Blood - Máu Bẩn - Ảo Tưởng, Tham Vọng, Bí Mật Và Sự Dối Trá Trong Vụ Lừa Đảo Lớn Nhất Thung Lũng Silicon
Bad Blood - Máu Bẩn - Ảo Tưởng, Tham Vọng, Bí Mật Và Sự Dối Trá Trong Vụ Lừa Đảo Lớn Nhất Thung Lũng Silicon
192.369

Thông tin hữu ích

Giá Sách Khởi nghiệp - John Carreyrou mới nhất

  1. Bad Blood - Máu Bẩn - Ảo Tưởng, Tham Vọng, Bí Mật Và Sự Dối Trá Trong Vụ Lừa Đảo Lớn Nhất Thung Lũng Silicon giá 192.369₫
  2. Sách - Khởi nghiệp công nghệ - Máu bẩn giá 162.520₫
  3. Máu Bẩn (Tái Bản 2020) - Mẫu Bìa Trắng giá 239.000₫
  4. Khởi Nghiệp Công Nghệ - Máu Bẩn giá 190.700₫
  5. Khởi Nghiệp Công Nghệ - Máu Bẩn giá 191.000₫
  6. Máu Bẩn giá 164.900₫
  7. Sách - Khởi nghiệp công nghệ - Máu bẩn giá 239.000₫
  8. Khởi Nghiệp Công Nghệ - Máu Bẩn giá 239.000₫
  9. Khởi Nghiệp Công Nghệ - Máu Bẩn giá 164.900₫
  10. Sách - Khởi nghiệp công nghệ - Máu bẩn giá 179.250₫