Bảng giá

Đạo Đức - Kỹ Năng Sống - Nguyễn Khánh Hà

tháng 10/2020

Các tác phẩm Đạo Đức - Kỹ Năng Sống - Nguyễn Khánh Hà phổ biến nhất tháng 10/2020 như: Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Ra Quyết Định, Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc, Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Tư Duy Tích Cực, Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Đặt Mục Tiêu...

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Ra Quyết Định
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Ra Quyết Định
16.100

Giới thiệu những kiến thức, kỹ năng về vấn đề ra quyết định
Gồm nhiều câu chuyện, tình huống thực tế và những hoạt động khám phá thú vị
Giúp các em học sinh hoàn thiện bản thân đúng mực

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Kiểm Soát Cảm Xúc
16.100

Nằm trong bộ sách Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh với 8 chủ đề
Giúp các em vững vàng đối diện với nghịch cảnh, hòa nhập với cộng đồng và thành công
Đưa ra những tình huống ví dụ cụ thể để học sinh nắm bắt rõ vấn đề

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Tư Duy Tích Cực
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Tư Duy Sáng Tạo Và Tư Duy Tích Cực
20.000

Giới thiệu những khái niệm, kỹ năng tư duy tích cực và tư duy sáng tạo
Gồm nhiều câu chuyện, tình huống thực tế và những hoạt động khám phá thú vị
Giúp các em học sinh hoàn thiện bản thân đúng mực

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Đặt Mục Tiêu
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Đặt Mục Tiêu
16.100

Cuốn sách giúp học sinh phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp, hướng các em tới những thói quen cư xử đúng mực
Cuốn sách có nhiều câu chuyện, tình huống thực tế và những hoạt động khám phá thú vị
Nằm trong bộ sách gồm 8 cuốn với nhiều chủ đề giúp rèn luyện các kĩ năng cơ bản cho học sinh

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Giải Quyết Vấn Đề
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Giải Quyết Vấn Đề
23.000

Nằm trong bộ sách Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh với 8 chủ đề
Giúp các em vững vàng đối diện với nghịch cảnh, hòa nhập với cộng đồng và thành công
Đưa ra những tình huống ví dụ cụ thể để học sinh nắm bắt rõ vấn đề

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Giao Tiếp
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Giao Tiếp
23.000

Nằm trong bộ sách Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh với 8 chủ đề
Giúp các em vững vàng đối diện với nghịch cảnh, hòa nhập với cộng đồng và thành công
Đưa ra những tình huống ví dụ cụ thể để học sinh nắm bắt rõ vấn đề

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Làm Chủ Bản Thân
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Làm Chủ Bản Thân
23.000

Giới thiệu những kỹ năng cơ bản để học sinh làm chủ bản thân
Gồm nhiều câu chuyện, tình huống thực tế và những hoạt động khám phá thú vị
Giúp các em học sinh hoàn thiện bản thân đúng mực

Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Tự Nhận Thức
Rèn Kĩ Năng Sống Cho Học Sinh - Kĩ Năng Tự Nhận Thức
23.000

Giới thiệu những kiến thức, kỹ năng tự nhận thức dành cho học sinh
Gồm nhiều câu chuyện, tình huống thực tế và những hoạt động khám phá thú vị
Giúp các em học sinh hoàn thiện bản thân đúng mực

NHẬN TIN
KHUYẾN MÃI

KAM.vn là chuyên trang khuyến mãi từ So Sánh Giá, được tổng hợp từ hàng ngàn cửa hàng

Mã giảm giá, Voucher, Coupon được thu thập tự động hàng ngày