Bảng giá

Thực phẩm Trung Nguyên

tháng 6/2021

Các sản phẩm Thực phẩm Trung Nguyên phổ biến nhất tháng 6/2021 như: Sữa đặc Brothers, Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 3 340g, Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 46 gói, Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 1 340g...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Sữa đặc Brothers
Sữa đặc Brothers
14.900
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 3 340g
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 3 340g
59.000
Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 46 gói
Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 46 gói
32.000
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 1 340g
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 1 340g
42.000
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 288G
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 288G
34.000
Cà Phê Trung Nguyên sáng tạo 5 340g
Cà Phê Trung Nguyên sáng tạo 5 340g
42.000
Cà Phê Trung Nguyên 3in1 336g
Cà Phê Trung Nguyên 3in1 336g
35.000
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 8 500g
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 8 500g
162.000
Cà Phê Trung Nguyên Legend Special Edition
Cà Phê Trung Nguyên Legend Special Edition
41.000
Cà Phê Sữa Trung Nguyên Legend 125g/225g
Cà Phê Sữa Trung Nguyên Legend 125g/225g
31.900
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 800g
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 800g
79.000
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 2 500G
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 2 500G
84.183
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 1
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 1
159.000
Cà Phê Hạt Trung Nguyên Culi Robusta
Cà Phê Hạt Trung Nguyên Culi Robusta
143.000
Cà phê Trung Nguyên 3in1 51 gói
Cà phê Trung Nguyên 3in1 51 gói
34.000
Cà phê Trung Nguyên Sáng Tạo 4 340g
Cà phê Trung Nguyên Sáng Tạo 4 340g
68.000
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 2
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 2
260.000
Cà phê pha phin Trung Nguyên Nâu 500g
Cà phê pha phin Trung Nguyên Nâu 500g
58.000
Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 24 gói
Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 24 gói
30.000
Cà Phê Đen Trung Nguyên 2g 50 gói
Cà Phê Đen Trung Nguyên 2g 50 gói
65.000
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 320g
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 320g
31.125
Cà phê Trung Nguyên Legend Cappuccino Coconut
Cà phê Trung Nguyên Legend Cappuccino Coconut
44.000
Cà phê đen Trung Nguyên 16g 50 gói
Cà phê đen Trung Nguyên 16g 50 gói
60.000
Cà Phê Trung Nguyên Gu Mạnh X2 3in1 300g
Cà Phê Trung Nguyên Gu Mạnh X2 3in1 300g
38.000
Cà Phê Trung Nguyên Chinh Phục S 500g
Cà Phê Trung Nguyên Chinh Phục S 500g
39.000
Cà Phê Đen Trung Nguyên Hòa Tan 100 gói
Cà Phê Đen Trung Nguyên Hòa Tan 100 gói
120.000
Cà phê Trung Nguyên hạt mộc Legend Success 8
Cà phê Trung Nguyên hạt mộc Legend Success 8
307.800
Cà Phê Trung Nguyên Espresso
Cà Phê Trung Nguyên Espresso
129.000
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 800g combo 2 gói
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 800g combo 2 gói
89.000
Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 12 gói
Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 12 gói
26.250
Cà Phê Passiona 4in1 Trung Nguyên
Cà Phê Passiona 4in1 Trung Nguyên
39.000
Cà phê Trung Nguyên Cappuccino Mocha
Cà phê Trung Nguyên Cappuccino Mocha
44.000
Cà Phê Đen Trung Nguyên Hòa Tan 15 gói
Cà Phê Đen Trung Nguyên Hòa Tan 15 gói
17.000
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 3
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 3
340.000
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 8 250g
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 8 250g
160.000
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 100 gói
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 100 gói
159.000

Thông tin hữu ích

Giá Thực phẩm Trung Nguyên mới nhất

  1. Sữa đặc Brothers giá 14.900₫
  2. Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 3 340g giá 59.000₫
  3. Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 46 gói giá 32.000₫
  4. Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 1 340g giá 42.000₫
  5. Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 288G giá 34.000₫
  6. Cà Phê Trung Nguyên sáng tạo 5 340g giá 42.000₫
  7. Cà Phê Trung Nguyên 3in1 336g giá 35.000₫
  8. Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 8 500g giá 162.000₫
  9. Cà Phê Trung Nguyên Legend Special Edition giá 41.000₫
  10. Cà Phê Sữa Trung Nguyên Legend 125g/225g giá 31.900₫
NHẬN TIN
KHUYẾN MÃI

KAM.vn là chuyên trang khuyến mãi từ So Sánh Giá, được tổng hợp từ hàng ngàn cửa hàng

Mã giảm giá, Voucher, Coupon được thu thập tự động hàng ngày