Bảng giá

Vật dụng nhà tắm Bảo Inox

tháng 4/2024

Các sản phẩm Vật dụng nhà tắm Bảo Inox phổ biến nhất tháng 4/2024 như: Kệ kính 2 tầng BN 400, Kệ kính 2 tầng BN 500, Thanh vắt khăn BAO BN V01, Vắt khăn vòng BAO M8-804...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Kệ kính 2 tầng BN 400
Kệ kính 2 tầng BN 400
1.763.200
Kệ kính 2 tầng BN 500
Kệ kính 2 tầng BN 500
1.763.200
Thanh vắt khăn BAO BN V01
Thanh vắt khăn BAO BN V01
554.400
Vắt khăn vòng BAO M8-804
Vắt khăn vòng BAO M8-804
737.600
Thanh vắt khăn BAO BN105
Thanh vắt khăn BAO BN105
1.042.400
Thanh vắt khăn BAO BN107
Thanh vắt khăn BAO BN107
2.716.000
Thanh vắt khăn BAO BN103
Thanh vắt khăn BAO BN103
1.042.400
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO BN V03
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO BN V03
565.600
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO HGK 02
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO HGK 02
410.400
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M2-2003
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M2-2003
277.600
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M3-3003
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M3-3003
277.600
KỆ ĐỂ 2 LY BAO KL300
KỆ ĐỂ 2 LY BAO KL300
480.000
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M8-803
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M8-803
809.600
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M1-1003
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M1-1003
277.600
KỆ VÒNG ĐỂ LY BAO M1-1005
KỆ VÒNG ĐỂ LY BAO M1-1005
205.600
KỆ VÒNG ĐỂ LY BAO M2-2005
KỆ VÒNG ĐỂ LY BAO M2-2005
205.600
KỆ VÒNG ĐỂ LY BAO M3-3005
KỆ VÒNG ĐỂ LY BAO M3-3005
205.600
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO HG01
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO HG01
643.200
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M4-403
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M4-403
843.200
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M5-503
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M5-503
388.000
KỆ GÓC PHÒNG TẮM 2 TẦNG BAO BN820
KỆ GÓC PHÒNG TẮM 2 TẦNG BAO BN820
1.500.000
KỆ KÍNH PHÒNG TẮM BAO BNV02
KỆ KÍNH PHÒNG TẮM BAO BNV02
732.000
KỆ KÍNH PHÒNG TẮM BAO M2-2002
KỆ KÍNH PHÒNG TẮM BAO M2-2002
499.200
KỆ KÍNH PHÒNG TẮM BAO M3-3002
KỆ KÍNH PHÒNG TẮM BAO M3-3002
499.200
TRỤ ĐỂ GIẤY VỆ SINH BAO BN150
TRỤ ĐỂ GIẤY VỆ SINH BAO BN150
499.200
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M6-603
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M6-603
1.031.200
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M9-903
HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M9-903
809.600
KỆ ĐỰNG XÀ PHÒNG BẢO INOX KAG-BAO248
KỆ ĐỰNG XÀ PHÒNG BẢO INOX KAG-BAO248
987.200
KỆ PHÒNG TẮM INOX BẢO KAG-BAO251
KỆ PHÒNG TẮM INOX BẢO KAG-BAO251
2.051.200
KỆ PHÒNG TẮM INOX BẢO KAG-BAO249
KỆ PHÒNG TẮM INOX BẢO KAG-BAO249
643.200
KỆ KÍNH GÓC 2 TẦNG INOX BẢO KAG-BAO246
KỆ KÍNH GÓC 2 TẦNG INOX BẢO KAG-BAO246
554.400
KỆ KÍNH GÓC NHÀ TẮM INOX BẢO KAG-BAO245
KỆ KÍNH GÓC NHÀ TẮM INOX BẢO KAG-BAO245
277.600
KỆ PHÒNG TẮM INOX BẢO KAG-BAO247
KỆ PHÒNG TẮM INOX BẢO KAG-BAO247
809.600
KỆ KÍNH NHÀ TẮM INOX BẢO KAG-BAO253
KỆ KÍNH NHÀ TẮM INOX BẢO KAG-BAO253
277.600
KỆ PHÒNG TẮM INOX BẢO KAG-BAO250
KỆ PHÒNG TẮM INOX BẢO KAG-BAO250
1.663.200

Thông tin hữu ích

Giá Vật dụng nhà tắm Bảo Inox mới nhất

  1. Kệ kính 2 tầng BN 400 giá 1.763.200₫
  2. Kệ kính 2 tầng BN 500 giá 1.763.200₫
  3. Thanh vắt khăn BAO BN V01 giá 554.400₫
  4. Vắt khăn vòng BAO M8-804 giá 737.600₫
  5. Thanh vắt khăn BAO BN105 giá 1.042.400₫
  6. Thanh vắt khăn BAO BN107 giá 2.716.000₫
  7. Thanh vắt khăn BAO BN103 giá 1.042.400₫
  8. HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO BN V03 giá 565.600₫
  9. HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO HGK 02 giá 410.400₫
  10. HỘP ĐỰNG GIẤY VỆ SINH BAO M2-2003 giá 277.600₫