Két sắt Honeywell 2101
Két sắt Honeywell 2101
3.350.000
Trọng lượng sản phẩm : 75lbs/34 kg
Thể tích bên trong: 0.50 cu ft / 14.0 L
Thể tích ngoài: 2.15 cu ft / 0.061m3..
Két sắt Honeywell 2111
Két sắt Honeywell 2111
4.390.000
Trọng lượng sản phẩm : 75lbs/34 kg
Thể tích bên trong: 0.50 cu ft / 14.0 L
Thể tích ngoài: 2.15 cu ft / 0.061 m3..
Két sắt chống cháy, chống nước Honeywell 2106
Két sắt chống cháy, chống nước Honeywell 2106
10.450.000
Kích thước bên trong : 543mm x 360mm x 340mm
Kích thước bên ngoài : 750mm x 497mm x 540mm..
Két sắt chống cháy,chống nước Honeywell 2102
Két sắt chống cháy,chống nước Honeywell 2102
3.850.000
Kích thước bên trong : 217mm x 358mm x 200mm
Kích thước bên ngoài : 360mm x 475mm x 365mm
Kích thước đóng gói : 400mm x 500mm x 395mm
Trọng lượng sản phẩm : 110.3 lbs / 50.0 kg
Thể tích bên trong: 0.55 cu ft / 15.5 L
Thể tích đóng gói: 2.79 cu ft / 0.079 cu m..
Két sắt an toàn Honeywell 5911
Két sắt an toàn Honeywell 5911
7.990.000
Kích thước bên trong : 11.8 in x 13.8 in x 11.2 in / 300mm x 350mm x 285mm
Kích thước bên ngoài : 20.2 in x 14.0 in x 15.2 in / 514mm x 356mm x 385mm
Kích thước đóng gói :21.7 in x 15.2 in x 17.1 in / 550mm x 385mm x 435mm
Trọng lượng sản phẩm :76.0 lbs / 34.5 kg
Thể tích bên trong:1.06 cu ft / 29.9 L
Thể tích đóng gói:3.25 cu ft / 0.092 cu m..
Két sắt Honeywell 2115
Két sắt Honeywell 2115
6.390.000
Kích thước bên trong : 14.0 in x 12.7 in x 12.0 in /355mm x 323mm x 305mm
Kích thước đóng gói : 20.9 in x 19.7 in x 19.7 in / 530mm x 500mm x 500mm
Trọng lượng sản phẩm : 47.7 lbs / 67.0 kg
Thể tích bên trong: 1.24 cu ft / 35.0 L
Thể tích đóng gói: 4.68 cu ft / 0.132 cu m..
Két sắt chống cháy, chống nước Honeywell 2105
Két sắt chống cháy, chống nước Honeywell 2105
5.790.000
Trọng lượng sản phẩm : 47.7 lbs / 67.0 kg
Thể tích bên trong: 1.24 cu ft / 35.0 L
Thể tích đóng gói: 4.68 cu ft / 0.132 cu m..
Két sắt chống cháy,chống nước Honeywell 2108
Két sắt chống cháy,chống nước Honeywell 2108
14.750.000
Kích thước bên trong : 23.2 in x 18.3 in x 14.0 in / 590mm x 465mm x 355mm
Kích thước bên ngoài : 31.5 in x 23.4 in x 22.0 in / 800mm x 595mm x 560mm
Kích thước đóng gói : 32.3 in x 25.0 in x 24.0 in / 820mm x 635mm x 610mm
Trọng lượng sản phẩm : 381.5 lbs / 173.0 kg
Thể tích bên trong: 3.44 cu ft / 97.4 L
Thể tích đóng gói:11.22 cu ft / 0.317 cu m..
Két sắt chống cháy, chống nước Mỹ Honeywell 2112
Két sắt chống cháy, chống nước Mỹ Honeywell 2112
4.990.000
Kích thước bên trong : 217mm x 358mm x 200mm
Kích thước bên ngoài :360mm x 475mm x 365mm
Kích thước đóng gói : 400mm x 500mm x 395mm
Trọng lượng sản phẩm : 110.3 lbs / 50.0 kg
Thể tích bên trong: 0.55 cu ft / 15.5 L
Thể tích đóng gói: 2.79 cu ft / 0.079 cu m..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng