Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N41 2L
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N41 2L
149.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 2000ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N52 1.5L
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N52 1.5L
125.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 1500ml
Hình dáng: Vuông
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N51 800ml
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N51 800ml
99.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 800ml
Hình dáng: Vuông
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N53 2.5L
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N53 2.5L
155.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 2500ml
Hình dáng: Vuông
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N10 200ml
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N10 200ml
45.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 200ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N32 2.3L
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N32 2.3L
155.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 2300ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N21 600ml
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N21 600ml
69.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 600ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N42 3.2L
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N42 3.2L
195.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 3200ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N33 3.3L
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N33 3.3L
169.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 3300ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N23 1.4L
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N23 1.4L
129.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 1400ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N22 1L
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N22 1L
85.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 1000ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N31 1.2L
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N31 1.2L
119.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 1200ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N11 330ml
Hộp bảo quản Neoflam CL-TV-N11 330ml
49.000
Chất liệu: Nhựa Tritan cao cấp
Dung tích (ml): 330ml
Hình dáng: Chữ nhật
Nắp khóa: 4 cạnh
Chất liệu nắp khóa: Silicon..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng