Báo Chí Và Mạng Xã Hội
Báo Chí Và Mạng Xã Hội
68.400
Giúp bạn hiểu rõ hơn mạng xã hội là gì, tính hai mặt và lý do thu hút của nó
- Con đường báo chí truyền thống định hình lại hoạt động của mình
- Phong cách viết đầy tỉnh táo, lập luận khách quan, công bằng của Đỗ Đình Tấn..
Báo Chí Sài Gòn 1954-1963
Báo Chí Sài Gòn 1954-1963
58.500
Những mô tả, khắc họa đời sống báo chí Sài Gòn giai đoạn 1954-1963. Cuốn sách này là kết quả nghiên cứu những tờ báo xuất bản công khai, hợp pháp dưới chế độ Ngô Đình Diệm, nên chúng tôi không đề cập đến loại báo chí xuất bản bí mật của cách mạng cũng xuất hiện ở Sài Gòn trong thời kỳ này,.....
Chuyện Đời Làm Báo
Chuyện Đời Làm Báo
40.000
Suốt chặng đường làm báo, tác giả đã được gặp nhiều người từ những người dân gặp nạn khi quyết tâm chống lại những người "móc túi" nhà nước như kỹ sư Hứa Thúy Lan,.....
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng