Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
Luật Nhập Cảnh, Xuất Cảnh, Quá Cảnh, Cư Trú Của Người Nước Ngoài Tại Việt Nam
9.130
Cuốn sách trình bày đầy đủ văn bản Luật số 47/2014/QH13
Trình bày rõ ràng từng điều, khoản để người đọc dễ hiểu
Giúp nâng cao sự hiểu biết của người dân về pháp luật..
Luật Căn Cước Công Dân
Luật Căn Cước Công Dân
8.300
Là tài liệu chính thống, quan trọng về pháp luật do Nhà nước ban hành
Nội dung cập nhật các điều, khoản về Luật Căn cước công dân
Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật đến từng cá nhân, tập thể trong và ngoài nước..
Chỉ Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
Chỉ Dẫn Áp Dụng Bộ Luật Lao Động Và Các Văn Bản Hướng Dẫn Thi Hành
210.000
Cuốn sách cung cấp các chỉ dẫn áp dụng Bộ luật Lao động
Trình bày chi tiết theo từng chương, điều kèm theo các văn bản hướng dẫn thi hành
Giúp nâng cao sự hiểu biết của người dân về pháp luật..
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Của Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
36.000
Là tài liệu chính thống, quan trọng về pháp luật do Nhà nước ban hành
Nội dung cập nhật các điều, khoản về luật tố tụng hình sự
Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật đến từng cá nhân, tập thể trong và ngoài nước..
Thị Trường Vốn Nợ - Luật Và Hợp Đồng
Thị Trường Vốn Nợ - Luật Và Hợp Đồng
108.420
Tập trung vào hai loại giao dịch chủ yếu của thị trường vốn nợ là khoản vay hợp vốn và phát hành trái phiếu
Đề cập tới các vấn đề cốt yếu về hợp đồng, giao dịch bảo đảm, ý kiến pháp lý
Mang lại một bức tranh toàn diện hơn cho người đọc về thị trường tài chính và các sản phẩm của thị trường này..
Luật Phòng Chống Khủng Bố
Luật Phòng Chống Khủng Bố
10.000
Cuốn sách trình bày đầy đủ các quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động phòng, chống khủng bố
Trình bày chi tiết từng điều, khoản để người đọc dễ theo dõi
Giúp nâng cao sự hiểu biết của người dân về pháp luật..
Luật Xây Dựng
Luật Xây Dựng
22.500
Là tài liệu chính thống, quan trọng về pháp luật do Nhà nước ban hành
Nội dung cập nhật các điều, khoản về luật xây dựng
Nhằm phổ biến kiến thức pháp luật đến từng cá nhân, tập thể trong và ngoài nước..
Luật Tổ Chức Quốc Hội
Luật Tổ Chức Quốc Hội
13.280
Cuốn sách giới thiệu đầy đủ văn bản Luật số 57/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014
Trình bày chi tiết từng điều, khoản và các văn bản hướng dẫn thi hành
Giúp nâng cao sự hiểu biết của người dân về pháp luật..
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
22.500
Giúp bạn đọc nắm bắt nhanh, chính xác Luật Xử Lý Vi Phạm Hành Chính
Đã được sửa đổi, bổ sung
Cách trình bày ngắn gọn, khoa học, dễ đọc, dễ nắm bắt..
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
38.350
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự Của Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam được biên soạn và hệ thống nhằm kịp thời cung cấp cho bạn đọc những nội dung mới nhất của các quy định luật pháp liên quan đến lĩnh vực tố tụng dân sự...
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự
38.000
Bộ Luật Tố Tụng Dân Sự được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 15/ 06/ 2004 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/ 01/ 2005...
Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đối Với Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật
Biện Pháp Xử Lý Hành Chính Đối Với Người Chưa Thành Niên Vi Phạm Pháp Luật
45.000
Các biện pháp xử lý hành chính được quy định lần đầu ở nước ta tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 1995, sau đó tiếp tục được quy định tại Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính năm 2002 và Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (hiện hành). Qua 22 năm thực hiện,.....
Bài Tập Luật Tố Tụng Hình Sự
Bài Tập Luật Tố Tụng Hình Sự
48.000
Cuốn sách đưa ra những tình huống rất thực tế
Mỗi tình huống đều có câu hỏi và gợi ý trả lời chi tiết
Sách là nguồn tài liệu hữu ích cho sinh viên ngành Luật..
Bộ Luật Lao Động
Bộ Luật Lao Động
19.090
Văn bản hướng dẫn, quy định chi tiết thi hành luật lao động
Bảo vệ quyền, lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động
Các điều khoản cụ thể, rõ ràng, dễ nắm bắt thông tin..
Luật 101 - Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Pháp Luật Hoa Kỳ
Luật 101 - Mọi Điều Bạn Cần Biết Về Pháp Luật Hoa Kỳ
111.000
Cái nhìn tổng quát và cập nhật đầy đủ về hệ thống pháp luật Hoa Kỳ
Dẫn chứng cụ thể, hấp dẫn
Giúp độc giả tiếp cận với luật một cách dễ dàng, hứng thú..
Luật Đất Đai
Luật Đất Đai
28.000
Bộ luật được soạn thảo đầy đủ, chi tiết từng điều, khoản cụ thể. Cuốn sách là tài liệu chuẩn do cơ quan có thẩm quyền ban hành..
Chính Sách Thuế
Chính Sách Thuế
277.000
Trước yêu cầu đổi mới công tác quản lý thuế nhằm đảm bảo chính sách động viên của Đảng và nhà nước, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát truển, phục vụ công việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấ nước, góp phần bình đẳng công bằng xã hội, phù hợp nền kinh tế thị trường và chủ động hội nhập quốc tế...
Luật Khiếu Nại
Luật Khiếu Nại
9.960
Biên soạn căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung
Quy định về khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Trình bày chi tiết, dễ hiểu, dễ tiếp cận nội dung luật..
Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
Những Điểm Mới Về Chế Định Bào Chữa Trong Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự
52.440
Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/11/2015, với 510 điều chia thành 9 phần, 36 chương, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2016 thay thế Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003. Điểm mới của Bộ luật tố tụng hình sự.....
Luật Tố Tụng Hành Chính
Luật Tố Tụng Hành Chính
27.000
Cuốn sách giới thiệu đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tố tụng hành chính
Trình bày chi tiết từng điều, khoản cho người đọc dễ theo dõi
Giúp nâng cao sự hiểu biết của người dân về pháp luật..
Hiến Pháp Năm 2013
Hiến Pháp Năm 2013
12.600
Sách cung cấp đầy đủ nội dung của Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Nội dung đầy đủ, biên soạn theo đúng chương mục, dễ theo dõi
Cuốn sách giúp nâng cao sự hiểu biết của người dân về Hiến pháp và pháp luật Việt Nam..
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh
Cẩm Nang Tra Cứu Pháp Luật Về Cạnh Tranh
41.600
Các cuốn cẩm nang này được xây dựng trên cơ sở rà soát và tập hợp các văn bản pháp lý điều chỉnh đối với các lĩnh vực chính yếu ở Việt Nam với các tiêu chí: Tổng hợp toàn bộ các văn bản hướng dẫn thi hành của luật được đề cập.....
Luật Đấu Thầu
Luật Đấu Thầu
16.000
Nội dung cuốn sách bao gồm các văn bản quy phạm pháp luật quy định về trách nhiệm của các bên có liên quan và các hoạt động đấu thầu, bao gồm việc: Lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ tư vấn,.....
Bộ Luật Dân Sự
Bộ Luật Dân Sự
35.000
Là văn bản Luật số 33/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam khóa XI, kì họp thứ 7 ban hành
Nội dung đầy đủ, chi tiết được trình bày theo từng chương, mục rõ ràng
Cuốn sách giúp người dân hiểu, nắm rõ Luật để sống và làm việc theo đúng pháp luật..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng