Chữ Thời
Chữ Thời
129.200
Chỉ ra những triết lý vào cấu trúc của xã hội và cải hóa tâm tính con người
- Bạn sẽ thấy nguyên lý mới đó được trình bày rành rẽ, có cả sơ đồ số độ
- Mang lại cho bạn đọc nhiều bài học bổ ích..
Chư Tử Mưu Lược Tung Hoành (Bộ 1-2)
Chư Tử Mưu Lược Tung Hoành (Bộ 1-2)
376.200
Ở Trung Quốc, Khổng Tử được gọi là bậc "thánh nhân", người đời khoác cho ông rất nhiều vòng nguyệt quế, nhưng chủ yếu vẫn là nhà tư tưởng và nhà giáo dục. Và đặc biệt nhất là hậu thế vẫn tiếp nối nhau ngưỡng phục.....
Cửa Khổng
Cửa Khổng
78.400
Dùng phương pháp khoa học và triết học để gạn lọc ra những tinh hoa của Khổng nho
- Cuốn sách cần thiết cho những ai lưu tâm đến vấn đề văn hóa và giáo dục.....
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương
Tủ Sách Triết Học Phương Đông - Tinh Hoa Đạo Học Đông Phương
28.000
Bàn về các hệ thống triết học Dịch, Lão - Trang và Phật
- Nêu bật lên được những giá trị tinh hoa cốt lõi của các hệ thống triết học và Đạo học phương Đông
- Tác giả Nguyễn Duy Cần viết cuốn sách nhằm xây dựng con người mới trên nền tảng tư tưởng triết học phi nhị nguyên, làm sáng tỏ những giá trị tinh túy của nền Đạo học và triết học Đông phương..
Dẫn Luận Về Giấc Mơ
Dẫn Luận Về Giấc Mơ
56.000
"Một dẫn luận ngắn gọn về khoa học nghiên cứu giấc mơ, khảo sát cô đọng những câu hỏi về chức năng, sự kích hoạt và diễn giải giấc mơ, tìm hiểu mối quan hệ giữa mơ, học hỏi, trí nhớ và ý thức. Không chỉ giới hạn ở vài tiết lộ gây .....
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng