Chư Tử Mưu Lược Tung Hoành (Bộ 1-2)
Chư Tử Mưu Lược Tung Hoành (Bộ 1-2)
376.200
Ở Trung Quốc, Khổng Tử được gọi là bậc “thánh nhân”, người đời khoác cho ông rất nhiều vòng nguyệt quế, nhưng chủ yếu vẫn là nhà tư tưởng và nhà giáo dục. Và đặc biệt nhất là hậu thế vẫn tiếp nối nhau ngưỡng phục.....
Chữ Thời
Chữ Thời
129.200
Chỉ ra những triết lý vào cấu trúc của xã hội và cải hóa tâm tính con người
- Bạn sẽ thấy nguyên lý mới đó được trình bày rành rẽ, có cả sơ đồ số độ
- Mang lại cho bạn đọc nhiều bài học bổ ích..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng