Bảng giá

Đồ uống Vũ Gia

tháng 5/2024

Các sản phẩm Đồ uống Vũ Gia phổ biến nhất tháng 5/2024 như: Tinh Bột Nghệ Vũ Gia hũ 100g, Bột trà xanh Bảo Lộc hũ 100g, Bột Mầm Đậu Nành Vũ Gia 100g, Trà Oolong Vũ Gia 200G...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Tinh Bột Nghệ Vũ Gia hũ 100g
Tinh Bột Nghệ Vũ Gia hũ 100g
73.000
Bột trà xanh Bảo Lộc hũ 100g
Bột trà xanh Bảo Lộc hũ 100g
49.000
Bột Mầm Đậu Nành Vũ Gia 100g
Bột Mầm Đậu Nành Vũ Gia 100g
45.000
Trà Oolong Vũ Gia 200G
Trà Oolong Vũ Gia 200G
120.000
Bột Đậu Đỏ Nguyên Chất Vũ Gia 100g
Bột Đậu Đỏ Nguyên Chất Vũ Gia 100g
39.000
Combo Tinh Nghệ Đỏ + Bột Cám Gạo Vũ Gia
Combo Tinh Nghệ Đỏ + Bột Cám Gạo Vũ Gia
117.000
Combo Trà Oolong Vũ Gia 200G
Combo Trà Oolong Vũ Gia 200G
240.000
Hồng Trà Vũ Gia 50G
Hồng Trà Vũ Gia 50G
19.000
Hồng Trà Vũ Gia 100G
Hồng Trà Vũ Gia 100G
69.000
Trà Oolong Vũ Gia 400G
Trà Oolong Vũ Gia 400G
165.000
Combo Bột Trà Xanh + Bột Đậu Đỏ + Tinh Nghệ Đen Vũ Gia
Combo Bột Trà Xanh + Bột Đậu Đỏ + Tinh Nghệ Đen Vũ Gia
174.000
Tinh Nghệ Đen Bảo Lộc hủ 100g
Tinh Nghệ Đen Bảo Lộc hủ 100g
70.000
Trà Dây Vũ Gia
Trà Dây Vũ Gia
59.000
Lục Trà Vũ Gia 299g
Lục Trà Vũ Gia 299g
99.000
Combo Tinh Nghệ Đỏ + Bột Trà Xanh Vũ Gia
Combo Tinh Nghệ Đỏ + Bột Trà Xanh Vũ Gia
135.000
Bột trà xanh Bảo Lộc hũ 50g
Bột trà xanh Bảo Lộc hũ 50g
99.000
Bột Trà Xanh Vũ Gia túi 50g
Bột Trà Xanh Vũ Gia túi 50g
19.000
Combo Hồng Trà + Trà Oolong Vũ Gia
Combo Hồng Trà + Trà Oolong Vũ Gia
299.000
Trà Oolong Vũ Gia 50G
Trà Oolong Vũ Gia 50G
28.000
Combo Bột Trà Xanh + Bột Đậu Đỏ Vũ Gia
Combo Bột Trà Xanh + Bột Đậu Đỏ Vũ Gia
89.000
Bột Trà Xanh + Bột Đậu Đỏ + Mầm Đậu Nành Vũ Gia
Bột Trà Xanh + Bột Đậu Đỏ + Mầm Đậu Nành Vũ Gia
138.000
Tinh Nghệ Đen Bảo Lộc túi 100g
Tinh Nghệ Đen Bảo Lộc túi 100g
80.000
Tinh Nghệ Đỏ Vũ Gia  500g
Tinh Nghệ Đỏ Vũ Gia 500g
395.000
Tinh Nghệ Đỏ Vũ Gia hũ 100g
Tinh Nghệ Đỏ Vũ Gia hũ 100g
81.000
Combo Tinh Bột Nghệ + Bột Trà Xanh Vũ Gia
Combo Tinh Bột Nghệ + Bột Trà Xanh Vũ Gia
99.000
Combo Tinh Bột Nghệ + Bột Cám Gạo Vũ Gia
Combo Tinh Bột Nghệ + Bột Cám Gạo Vũ Gia
89.000
Combo Tinh Bột Nghệ + Mật Ong Hoa Cà Phê Vũ Gia
Combo Tinh Bột Nghệ + Mật Ong Hoa Cà Phê Vũ Gia
95.000
Hồng Trà Vũ Gia 200G
Hồng Trà Vũ Gia 200G
89.000
Trà Oolong Vũ Gia 85G
Trà Oolong Vũ Gia 85G
59.000
Combo Hồng Trà Vũ Gia
Combo Hồng Trà Vũ Gia
138.000
Combo Bột Đậu Đỏ + Tinh Nghệ Đỏ Vũ Gia
Combo Bột Đậu Đỏ + Tinh Nghệ Đỏ Vũ Gia
99.000
Combo Bột Đậu Đỏ + Tinh Nghệ Đen Vũ Gia
Combo Bột Đậu Đỏ + Tinh Nghệ Đen Vũ Gia
117.000
Combo Bột Đậu Đỏ + Bột Cám Gạo Vũ Gia
Combo Bột Đậu Đỏ + Bột Cám Gạo Vũ Gia
79.000
Combo Bột Đậu Đỏ + Mật Ong Hoa Cà Phê Vũ Gia
Combo Bột Đậu Đỏ + Mật Ong Hoa Cà Phê Vũ Gia
79.000
Combo Bột Trà Xanh + Tinh Nghệ Đen Vũ Gia
Combo Bột Trà Xanh + Tinh Nghệ Đen Vũ Gia
141.000

Thông tin hữu ích

Giá Đồ uống Vũ Gia mới nhất

 1. Tinh Bột Nghệ Vũ Gia hũ 100g giá 73.000₫
 2. Bột trà xanh Bảo Lộc hũ 100g giá 49.000₫
 3. Bột Mầm Đậu Nành Vũ Gia 100g giá 45.000₫
 4. Trà Oolong Vũ Gia 200G giá 120.000₫
 5. Bột Đậu Đỏ Nguyên Chất Vũ Gia 100g giá 39.000₫
 6. Combo Tinh Nghệ Đỏ + Bột Cám Gạo Vũ Gia giá 117.000₫
 7. Combo Trà Oolong Vũ Gia 200G giá 240.000₫
 8. Hồng Trà Vũ Gia 50G giá 19.000₫
 9. Hồng Trà Vũ Gia 100G giá 69.000₫
 10. Trà Oolong Vũ Gia 400G giá 165.000₫