Bảng giá

Đồ uống Trung Nguyên

tháng 4/2024

Các sản phẩm Đồ uống Trung Nguyên phổ biến nhất tháng 4/2024 như: Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 800g, Cà Phê Trung Nguyên 3in1 336g, Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 288G, Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 3 340g...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 800g
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 800g
112.000
Cà Phê Trung Nguyên 3in1 336g
Cà Phê Trung Nguyên 3in1 336g
44.000
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 288G
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 288G
42.500
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 3 340g
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 3 340g
73.000
Cà Phê Trung Nguyên Chinh Phục S 500g
Cà Phê Trung Nguyên Chinh Phục S 500g
47.000
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 2 500G
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 2 500G
101.380
Cà Phê Trung Nguyên Espresso
Cà Phê Trung Nguyên Espresso
153.000
Cà phê Trung Nguyên Cappuccino Mocha
Cà phê Trung Nguyên Cappuccino Mocha
51.900
Cà phê đen Trung Nguyên 16g 50 gói
Cà phê đen Trung Nguyên 16g 50 gói
72.500
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 1
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 1
193.333
Cà Phê Trung Nguyên Legend Special Edition
Cà Phê Trung Nguyên Legend Special Edition
43.500
Cà phê Trung Nguyên Legend Cappuccino Coconut
Cà phê Trung Nguyên Legend Cappuccino Coconut
50.000
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 4 500G
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 4 500G
139.750
Cà Phê Sữa Trung Nguyên Legend 125g/225g
Cà Phê Sữa Trung Nguyên Legend 125g/225g
38.500
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 8 250g
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 8 250g
186.000
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 5 500G
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 5 500G
164.000
Cà Phê Đen Trung Nguyên Hòa Tan 15 gói
Cà Phê Đen Trung Nguyên Hòa Tan 15 gói
23.900
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 2
Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 2
301.500
Cà Phê Trung Nguyên sáng tạo 5 340g
Cà Phê Trung Nguyên sáng tạo 5 340g
88.257
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 1 500G
Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 1 500G
87.500
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 8 500g
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 8 500g
209.000
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 1 340g
Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 1 340g
51.500
Cà Phê 2in1 Trung Nguyên 240g
Cà Phê 2in1 Trung Nguyên 240g
43.500
Cà phê Trung Nguyên Sáng Tạo 2 340g
Cà phê Trung Nguyên Sáng Tạo 2 340g
60.500
Cà phê Trung Nguyên Americano Phin Giấy
Cà phê Trung Nguyên Americano Phin Giấy
100.000
Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 12 gói
Cà Phê Trung Nguyên Legend Classic 12 gói
34.900
Cà phê Trung Nguyên Khát Vọng I 500g
Cà phê Trung Nguyên Khát Vọng I 500g
57.500
Cà Phê House Blend Trung Nguyên 500g
Cà Phê House Blend Trung Nguyên 500g
69.000
Cà Phê Trung Nguyên Cappuccino Hazenut
Cà Phê Trung Nguyên Cappuccino Hazenut
54.500
Cà phê Trung Nguyên Sáng Tạo 4 340g
Cà phê Trung Nguyên Sáng Tạo 4 340g
84.500
Cà Phê Trung Nguyên Gourmet Blend 500g
Cà Phê Trung Nguyên Gourmet Blend 500g
94.000
Cà Phê Passiona 4in1 Trung Nguyên
Cà Phê Passiona 4in1 Trung Nguyên
48.500
Cà Phê Hạt Trung Nguyên Culi Robusta
Cà Phê Hạt Trung Nguyên Culi Robusta
155.000
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 320g
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 320g
57.900
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 1kg
Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 1kg
142.000
Cà phê Trung Nguyên Legend Vietnamese Blend phin giấy
Cà phê Trung Nguyên Legend Vietnamese Blend phin giấy
102.000

Thông tin hữu ích

Giá Đồ uống Trung Nguyên mới nhất

  1. Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 800g giá 112.000₫
  2. Cà Phê Trung Nguyên 3in1 336g giá 44.000₫
  3. Cà Phê Hòa Tan Trung Nguyên 3in1 288G giá 42.500₫
  4. Cà Phê Trung Nguyên Sáng Tạo 3 340g giá 73.000₫
  5. Cà Phê Trung Nguyên Chinh Phục S 500g giá 47.000₫
  6. Cà Phê Chế Phin Trung Nguyên 2 500G giá 101.380₫
  7. Cà Phê Trung Nguyên Espresso giá 153.000₫
  8. Cà phê Trung Nguyên Cappuccino Mocha giá 51.900₫
  9. Cà phê đen Trung Nguyên 16g 50 gói giá 72.500₫
  10. Cà Phê Trung Nguyên Hạt Mộc Legend Success 1 giá 193.333₫