Bảng giá

Máy lạnh

tháng 6/2023

Máy lạnh là loại máy 1 chiều sử dụng trong miền Nam nhiều cung cấp hơi lạnh, còn máy điều hòa dùng cả chiều nóng và lạnh thường dùng cho miền Bắc. Ngày nay máy lạnh, điều hòa được trang bị những năng công nghệ ưu việt về khả năng làm lạnh, tiết kiện điện cao hơn hẳn các dòng máy cũ.
Các sản phẩm Máy lạnh phổ biến nhất tháng 6/2023 như: Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8, Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV 8500BTU 2 chiều Inverter, Máy Lạnh/Điều Hòa Daikin FTKA25VAVMV, Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB35WMVMV 1.5HP Inverter...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8
Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8
9.360.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP
Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP
11.957.875
Máy lạnh/điều hòa Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2 HP
Máy lạnh/điều hòa Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2 HP
18.090.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Daikin FTKA25VAVMV
Máy Lạnh/Điều Hòa Daikin FTKA25VAVMV
8.786.667
Máy Lạnh/Điều Hòa Hisense AS-13TW4RYDTU00 1.5Hp
Máy Lạnh/Điều Hòa Hisense AS-13TW4RYDTU00 1.5Hp
7.251.688
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV 8500BTU 2 chiều Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV 8500BTU 2 chiều Inverter
10.649.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV 12000BTU Inverter 2 chiều
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV 12000BTU Inverter 2 chiều
12.938.000
Máy Lạnh/Điều hòa Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 1.5Hp Inverter
Máy Lạnh/Điều hòa Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 1.5Hp Inverter
15.324.667
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB35WMVMV 1.5HP Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB35WMVMV 1.5HP Inverter
11.790.000
Máy lạnh/Điều hòa TOSHIBA RAS-H10H4KCVG/H10H4ACVG 1HP Inverter
Máy lạnh/Điều hòa TOSHIBA RAS-H10H4KCVG/H10H4ACVG 1HP Inverter
7.690.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8
Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8
9.360.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV 8500BTU 2 chiều Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV 8500BTU 2 chiều Inverter
10.649.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Daikin FTKA25VAVMV
Máy Lạnh/Điều Hòa Daikin FTKA25VAVMV
8.786.667
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB35WMVMV 1.5HP Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB35WMVMV 1.5HP Inverter
11.790.000
Máy lạnh/Điều hòa TOSHIBA RAS-H10H4KCVG/H10H4ACVG 1HP Inverter
Máy lạnh/Điều hòa TOSHIBA RAS-H10H4KCVG/H10H4ACVG 1HP Inverter
7.690.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV 12000BTU Inverter 2 chiều
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV 12000BTU Inverter 2 chiều
12.938.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP
Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP
11.957.875
Máy Lạnh/Điều hòa Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 1.5Hp Inverter
Máy Lạnh/Điều hòa Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 1.5Hp Inverter
15.324.667
Máy Lạnh/Điều Hòa Hisense AS-13TW4RYDTU00 1.5Hp
Máy Lạnh/Điều Hòa Hisense AS-13TW4RYDTU00 1.5Hp
7.251.688
Máy lạnh/điều hòa Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2 HP
Máy lạnh/điều hòa Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2 HP
18.090.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKA25VMVMV 1 chiều Inverter 8.500BTU
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKA25VMVMV 1 chiều Inverter 8.500BTU
9.890.000
Máy lạnh/Điều hòa Aqua AQA-KCRV10TR 1HP Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Aqua AQA-KCRV10TR 1HP Inverter
6.119.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF50VVMV/RHF50VVMV 18000BTU 2 chiều Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF50VVMV/RHF50VVMV 18000BTU 2 chiều Inverter
21.790.000
Máy lạnh/Điều hòa Xiaomi Air conditioner C1/KFR-35GW/V3C1/V1A1 1.5hp
Máy lạnh/Điều hòa Xiaomi Air conditioner C1/KFR-35GW/V3C1/V1A1 1.5hp
12.000.000
Máy lạnh/Điều hòa Panasonic CU/CS-PU12XKH-8M 1.5HP 1 chiều Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Panasonic CU/CS-PU12XKH-8M 1.5HP 1 chiều Inverter
12.690.000
Máy Lạnh/Điều hòa Panasonic CU/CS-XU9XKH-8 1Hp Inverter
Máy Lạnh/Điều hòa Panasonic CU/CS-XU9XKH-8 1Hp Inverter
9.990.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB50WAVMV 2HP Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB50WAVMV 2HP Inverter
16.820.000
MÁY LẠNH/ĐIỀU HÒA CASPER MC-12IS33 1.5HP INVERTER
MÁY LẠNH/ĐIỀU HÒA CASPER MC-12IS33 1.5HP INVERTER
6.650.000
Máy Lạnh/Điều hòa Hisense AS-12CR4RVEDJ01 1.5HP
Máy Lạnh/Điều hòa Hisense AS-12CR4RVEDJ01 1.5HP
6.173.160
Máy Lạnh / Điều Hòa LG V10ENW1 1HP
Máy Lạnh / Điều Hòa LG V10ENW1 1HP
6.670.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKZ35VVMV 1.5HP
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKZ35VVMV 1.5HP
16.900.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Mitsubishi MS-JS25VF 1 HP
Máy Lạnh/Điều Hòa Mitsubishi MS-JS25VF 1 HP
6.990.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB25WMVMV 1HP Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB25WMVMV 1HP Inverter
10.990.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKZ25VVMV 1.0HP
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKZ25VVMV 1.0HP
14.200.000
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKY25WMVMV 1HP Inverter
Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKY25WMVMV 1HP Inverter
11.190.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Casper SC-12FS32 1.5HP
Máy Lạnh/Điều Hòa Casper SC-12FS32 1.5HP
6.375.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Aqua AQA-KCRV10TH 1HP
Máy Lạnh/Điều Hòa Aqua AQA-KCRV10TH 1HP
5.990.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Casper KC-09FC32 1.0HP
Máy Lạnh/Điều Hòa Casper KC-09FC32 1.0HP
5.150.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Sharp AH-XP13YMW Inverter 1.5 HP
Máy Lạnh/Điều Hòa Sharp AH-XP13YMW Inverter 1.5 HP
8.290.000
Máy Lạnh/ Điều Hòa Casper SC-09FS32 1HP
Máy Lạnh/ Điều Hòa Casper SC-09FS32 1HP
5.150.000
Máy Lạnh/điều hòa Mitsubishi MS-JS35VF 1.5Hp
Máy Lạnh/điều hòa Mitsubishi MS-JS35VF 1.5Hp
9.590.000
Máy lạnh/Điều Hòa Panasonic CS-PU9XKH-8M 9000BTU 1 Chiều Inverter
Máy lạnh/Điều Hòa Panasonic CS-PU9XKH-8M 9000BTU 1 Chiều Inverter
11.545.000
Máy lạnh/Điều hòa di động Casper PC-09TL33 1.0HP
Máy lạnh/Điều hòa di động Casper PC-09TL33 1.0HP
4.650.000
Máy Lạnh/ Điều Hòa LG V13ENS1 1.5HP
Máy Lạnh/ Điều Hòa LG V13ENS1 1.5HP
7.990.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Casper GC-09IS32 1 HP
Máy Lạnh/Điều Hòa Casper GC-09IS32 1 HP
5.720.000
Máy Lạnh/Điều Hòa Casper SC-18FS32
Máy Lạnh/Điều Hòa Casper SC-18FS32
10.990.000

Thông tin hữu ích

Máy lạnh (máy điều hòa) là sản phẩm điện gia dụng phổ biến, đặc biệt là tại nước nhiệt đới như Việt Nam, nhu cầu sử dụng máy điều hoà không khí rất cao.

Điều hòa không khí là loại thiết bị nhằm duy trì không khí trong phòng ổn định về nhiệt độ, độ ẩm, độ sạch không khí, thay đổi thành phần không khí và áp suất không khí nhằm tạo môi trường tốt nhất đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Điều hòa không khí hoạt động được thông qua thiết bị làm lạnh hoặc làm nóng, quạt gió, phun ẩm, hút ẩm làm khô, tạo khí ôxi, ion âm,…

Hiện nay, thị trường máy lạnh khá phong phú và được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến. Mẫu mã đa dạng, nhiều phân khúc giá cả từ giá rẻ cho đến cao cấp.

Máy lạnh có hai dạng: có biến tần (inverter) và không có biến tần (non-inverter), nổi tiếng với các thương hiệu như Dalkin, Panasonic, Electrolux, Hitachi, Mitsubishi, LG, Samsung, Sharp, Toshiba,…

Công nghệ ứng dụng nổi bật:

 • Công nghệ Inverter
 • Bộ cảm biến Econavi
 • Công nghệ Virut Doctor
 • Công nghệ tạo Ion Plasmarter
 • Làm lạnh nhanh JetCool
 • Tấm lọc vi khuẩn 3M

Xu hướng tiêu dùng mới lựa chọn các sản phẩm “Công nghệ xanh”, sản phẩm tiết kiệm năng lượng để “gói gọn” chi tiêu trong khi thoải mái tận hưởng sự tiện dụng mà các thiết bị hiện đại mang lại, làm thay đổi cách lựa chọn các của nhiều người. Và vì thế, máy điều hòa công nghệ biến tần Inverter là sản phẩm đã đón nhận được thiện cảm từ người tiêu dùng.

Theo dự đoán của chuyên gia, dòng máy lạnh này sẽ được sử dụng rộng rãi trong tương lai.

Hiện nay việc mua hàng điện lạnh online đang là xu hướng vì thường giá online tương đối rẻ hơn so với các siêu thị điện máy. Trước khi mua sắm bạn nên tham khảo kinh nghiệm mua hàng online trước khi mua sắm

Giá Máy lạnh mới nhất

 1. Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU9XKH-8 giá 9.360.000₫
 2. Máy Lạnh/Điều Hòa Panasonic CU/CS-XPU12XKH-8 Inverter 1.5 HP giá 11.957.875₫
 3. Máy lạnh/điều hòa Panasonic CU/CS-XPU18XKH-8 Inverter 2 HP giá 18.090.000₫
 4. Máy Lạnh/Điều Hòa Daikin FTKA25VAVMV giá 8.786.667₫
 5. Máy Lạnh/Điều Hòa Hisense AS-13TW4RYDTU00 1.5Hp giá 7.251.688₫
 6. Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF25VAVMV/RHF25VAVMV 8500BTU 2 chiều Inverter giá 10.649.000₫
 7. Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTHF35VAVMV/RHF35VAVMV 12000BTU Inverter 2 chiều giá 12.938.000₫
 8. Máy Lạnh/Điều hòa Panasonic CU/CS-XU12XKH-8 1.5Hp Inverter giá 15.324.667₫
 9. Máy lạnh/Điều hòa Daikin FTKB35WMVMV 1.5HP Inverter giá 11.790.000₫
 10. Máy lạnh/Điều hòa TOSHIBA RAS-H10H4KCVG/H10H4ACVG 1HP Inverter giá 7.690.000₫