Bảng giá

Sách học ngoại ngữ tác giả A.J. Hoge

tháng 9/2019

Các tác phẩm Sách học ngoại ngữ tác giả A.J. Hoge phổ biến nhất tháng 9/2019 như: Effortless English - 60h Trị Mất Gốc Tiếng Anh, Effortless English - Phản Xạ Tiếng Anh Tự Động, Effortless English - Tự Tin Phát Âm Chuẩn, Effortless English - Phản Xạ Tiếng Anh Tự Động...

Sản phẩm lọc theo
  • Tác giả: A.J. Hoge
Tác giả
Effortless English - 60h Trị Mất Gốc Tiếng Anh
Effortless English - 60h Trị Mất Gốc Tiếng Anh
76.800
Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới hiện nay và cũng là chìa khóa mở cánh cửa ra thế giới. Nhận thức được tầm quan trọng đó, chúng tôi, nhóm tác giả biên soạn ra cuốn sách này, hướng đến đối tượng những người bắt đầu học .....
Effortless English - Phản Xạ Tiếng Anh Tự Động
Effortless English - Phản Xạ Tiếng Anh Tự Động
113.850
Effortless English - Phản Xạ Tiếng Anh Tự Động là cuốn thứ 4 nằm trong bộ Effortless English gồm 4 cuốn. Quyển sách được trình bày thành 11 đơn vị bài học (unit) như sau:
Unit 1: Fat man
Unit 2: Evil english teacher.....
Effortless English - Tự Tin Phát Âm Chuẩn
Effortless English - Tự Tin Phát Âm Chuẩn
132.000
Effortless English - Tự Tin Phát Âm Chuẩn là cuốn thứ 3 nằm trong bộ Effortless English gồm 4 cuốn.
Dưới đây là mục lục và nội dung chi tiết của cuốn sách “Tự tin phát âm chuẩn”.
Phần I (Part I): Ngữ âm (Phonetics): Từ bài 1 đến bài 18, chúng ta sẽ học về những âm và những yếu tố tạo nên một cách nói chuẩn Anh Mỹ......
NHẬN TIN
KHUYẾN MÃI

KAM.vn là chuyên trang khuyến mãi từ So Sánh Giá, được tổng hợp từ hàng ngàn cửa hàng

Mã giảm giá, Voucher, Coupon được thu thập tự động hàng ngày