Switch HP H016A
Switch HP H016A
3.090.000
Cổng giao tiếp: 16 cổng
Tốc độ LAN: 10/100/1000Mbps
Cổng quang : Không..
Switch HP JH329A
Switch HP JH329A
1.390.000
8 autosensing 10/100/1000 ports
Packet buffer size: 192 KB
Memory and processor : 4 Kb
Performance : 100 Mb Latency < 3.6 µs..
Switch HP 1410-08 J9661A
Switch HP 1410-08 J9661A
999.000
- Cổng giao tiếp: 8 cổng
- Tốc độ LAN: 10/100Mbps..
Switch HP JH017A
Switch HP JH017A
4.990.000
24 autosensing 10/100/1000 ports + 2 SFP ports
Memory and processor : 1Mb flash
Packet buffer size: 512 KB
Performance : 100 Mb Latency < 8.0 µs..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng