USB 3.0 Mili Power iData 32GB
USB 3.0 Mili Power iData 32GB
1.188.000
Thiết kế nhỏ gọn, vỏ bằng nhôm nguyên khối
Dung lượng lưu trữ lớn 32GB
Giúp mở rộng bộ nhớ của iDevices tiện lợi..
USB 3.0 Mili Power iData 64GB
USB 3.0 Mili Power iData 64GB
1.549.000
Thiết kế nhỏ gọn, vỏ bằng nhôm nguyên khối
Dung lượng lưu trữ lớn 64GB
Giúp mở rộng bộ nhớ của iDevices tiện lợi..
USB 3.0 Mili Power iData 128GB
USB 3.0 Mili Power iData 128GB
2.390.000
Thiết kế nhỏ gọn, vỏ bằng nhôm nguyên khối
Dung lượng lưu trữ lớn 128GB
Giúp mở rộng bộ nhớ của iDevices tiện lợi..
USB 3.0 Mili Power iData 256GB
USB 3.0 Mili Power iData 256GB
4.290.000
Thiết kế nhỏ gọn, vỏ bằng nhôm nguyên khối
Dung lượng lưu trữ lớn 256GB
Giúp mở rộng bộ nhớ của iDevices tiện lợi..
USB 3.0 Mili Power iData 16GB
USB 3.0 Mili Power iData 16GB
1.159.700
Thiết kế nhỏ gọn, vỏ bằng nhôm nguyên khối
Dung lượng lưu trữ lớn 16GB
Giúp mở rộng bộ nhớ của iDevices tiện lợi..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng