SỮA CELIA EXPERT SỐ 1 400G 0-6 THÁNG
SỮA CELIA EXPERT SỐ 1 400G 0-6 THÁNG
119.000
Tối ưu khả năng tiêu hóa của bé
Bổ sung probiotic Bifidus
Tăng cường khả năng miễn dịch..
SỮA CELIA EXPERT SỐ 3 900G 1-3 TUỔI
SỮA CELIA EXPERT SỐ 3 900G 1-3 TUỔI
410.000
Hỗ trợ hệ tiêu hóa
Tối ưu hóa đạm Prolacta
Bổ sung Nucleotides..
SỮA CELIA EXPERT SỐ 2 900G 6-12 THÁNG
SỮA CELIA EXPERT SỐ 2 900G 6-12 THÁNG
399.000
Hỗ trợ hệ tiêu hóa
Bổ sung Prolacta
Bổ sung các Axit béo cần thiết..
SỮA CELIA MAMA 400G CHO MẸ
SỮA CELIA MAMA 400G CHO MẸ
180.000
Tăng cường axit folic
Tăng cường DHA
Tăng cường Bifidus..
SỮA CELIA EXPERT SỐ 3 400G 1-3 TUỔI
SỮA CELIA EXPERT SỐ 3 400G 1-3 TUỔI
185.000
Hỗ trợ hệ tiêu hóa
Tối ưu hóa đạm Prolacta
Bổ sung Nucleotides..
SỮA CELIA EXPERT SỐ 1 900G 0-6 THÁNG
SỮA CELIA EXPERT SỐ 1 900G 0-6 THÁNG
430.000
Tối ưu khả năng tiêu hóa của bé
Bổ sung probiotic Bifidus
Tăng cường khả năng miễn dịch..
SỮA CELIA EXPERT SỐ 2 400G 6-12 THÁNG
SỮA CELIA EXPERT SỐ 2 400G 6-12 THÁNG
209.000
Hỗ trợ hệ tiêu hóa
Bổ sung Prolacta
Bổ sung các Axit béo cần thiết..
SỮA CELIA AD 350G TRỊ TIÊU CHẢY
SỮA CELIA AD 350G TRỊ TIÊU CHẢY
228.000
Bổ sung Probiotic bifidus
Không có đường Lactoza
Góp phần giảm rối loạn tiêu hóa..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng