Điện thoại cố định Panasonic KX-T1555
Điện thoại cố định Panasonic KX-T1555
179.000
Báo số gọi đến
Gọi lại số điện thoại gần nhất
Đa băng tần
Chức năng Flash chuyển cuộc gọi trong nội bộ tổng đài
Có thể treo tường..
Điện thoại cố định Orientel KX-T1333
Điện thoại cố định Orientel KX-T1333
175.000
Có chức năng hiển thị số gọi đến (2 hệ)
Chức năng chuyển cuộc gọi
Chức năng giữ cuộc gọi
8 kiểu chuông..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng