Bảng giá

Máy giặt Casper

tháng 5/2023

Các sản phẩm Máy giặt Casper phổ biến nhất tháng 5/2023 như: Máy giặt lồng ngang Casper WF-85I140BGB 8.5Kg, Máy giặt Casper WT-85N68BGA 8.5KG, Máy giặt Casper WF-95I140BGB 9.5kg Inverter, Máy giặt Casper WT-75N70BGA 7.5KG...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Sản phẩm lọc theo
 • Hiệu: Casper
Mức giá
Low value High value
Máy giặt Casper WT-75N70BGA 7.5KG
Máy giặt Casper WT-75N70BGA 7.5KG
4.242.250
Máy giặt Casper WT-85N68BGA 8.5KG
Máy giặt Casper WT-85N68BGA 8.5KG
3.930.000
Máy giặt Casper WT-95N68BGA 9.5KG
Máy giặt Casper WT-95N68BGA 9.5KG
5.030.000
Máy giặt lồng ngang Casper WF-105I150BGB 10.5Kg
Máy giặt lồng ngang Casper WF-105I150BGB 10.5Kg
6.549.000
Máy giặt lồng ngang Casper WF-125I140BGB 12.5Kg
Máy giặt lồng ngang Casper WF-125I140BGB 12.5Kg
10.442.000
Máy giặt lồng ngang Casper WF-85I140BGB 8.5Kg
Máy giặt lồng ngang Casper WF-85I140BGB 8.5Kg
5.069.000
Máy giặt Casper WF-95I140BGB 9.5kg Inverter
Máy giặt Casper WF-95I140BGB 9.5kg Inverter
5.635.000
Máy giặt Casper WT-95I68DGA 9.5Kg
Máy giặt Casper WT-95I68DGA 9.5Kg
5.144.500
Máy giặt lồng ngang Casper WF-85I140BGB 8.5Kg
Máy giặt lồng ngang Casper WF-85I140BGB 8.5Kg
5.069.000
Máy giặt Casper WT-85N68BGA 8.5KG
Máy giặt Casper WT-85N68BGA 8.5KG
3.930.000
Máy giặt Casper WF-95I140BGB 9.5kg Inverter
Máy giặt Casper WF-95I140BGB 9.5kg Inverter
5.635.000
Máy giặt Casper WT-75N70BGA 7.5KG
Máy giặt Casper WT-75N70BGA 7.5KG
4.242.250
Máy giặt Casper WT-95N68BGA 9.5KG
Máy giặt Casper WT-95N68BGA 9.5KG
5.030.000
Máy giặt Casper WT-95I68DGA 9.5Kg
Máy giặt Casper WT-95I68DGA 9.5Kg
5.144.500
Máy giặt lồng ngang Casper WF-105I150BGB 10.5Kg
Máy giặt lồng ngang Casper WF-105I150BGB 10.5Kg
6.549.000
Máy giặt lồng ngang Casper WF-125I140BGB 12.5Kg
Máy giặt lồng ngang Casper WF-125I140BGB 12.5Kg
10.442.000

Thông tin hữu ích

Giá Máy giặt Casper mới nhất

 1. Máy giặt Casper WT-75N70BGA 7.5KG giá 4.242.250₫
 2. Máy giặt Casper WT-85N68BGA 8.5KG giá 3.930.000₫
 3. Máy giặt Casper WT-95N68BGA 9.5KG giá 5.030.000₫
 4. Máy giặt lồng ngang Casper WF-105I150BGB 10.5Kg giá 6.549.000₫
 5. Máy giặt lồng ngang Casper WF-125I140BGB 12.5Kg giá 10.442.000₫
 6. Máy giặt lồng ngang Casper WF-85I140BGB 8.5Kg giá 5.069.000₫
 7. Máy giặt Casper WF-95I140BGB 9.5kg Inverter giá 5.635.000₫
 8. Máy giặt Casper WT-95I68DGA 9.5Kg giá 5.144.500₫
 9. Máy giặt lồng ngang Casper WF-85I140BGB 8.5Kg giá 5.069.000₫
 10. Máy giặt Casper WT-85N68BGA 8.5KG giá 3.930.000₫