Bảng giá

Bộ lưu điện - UPS Upselect

tháng 03/2018

Các sản phẩm Bộ lưu điện - UPS Upselect phổ biến nhất tháng 03/2018 như: Bộ lưu điện /UPS Up Select US500 offline, Bộ lưu điện /UPS Up Selec US2500, Bộ lưu điện /UPS Up Selec US1000

Bộ lưu điện /UPS Up Select US500 offline
Bộ lưu điện /UPS Up Select US500 offline
800.000
Công suất: 500VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US2500
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US2500
4.900.000
Công suất: 2500VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US1000
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US1000
1.800.000
Công suất: 1000VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện Up Select Online ULN202
Bộ lưu điện Up Select Online ULN202
13.790.000
Công suất: 2000VA
- Thời gian lưu tối đa: Lưu 10 phút với 100% tải, 20 phút với 50% tải
- Cổng giao tiếp: Cổng giao tiếp RS232, khe cắm thông minh..
Bộ lưu điện/UPS Up Select US1500 Line Interactive
Bộ lưu điện/UPS Up Select US1500 Line Interactive
2.880.000
Công suất: 1500VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US2000
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US2000
4.290.000
Công suất: 2000VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện /UPS Up Select US750 offline
Bộ lưu điện /UPS Up Select US750 offline
1.080.000
Công suất: 750VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng