Bộ lưu điện /UPS Up Select US500 offline
Bộ lưu điện /UPS Up Select US500 offline
800.000
Công suất: 500VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US1000
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US1000
1.850.000
Công suất: 1000VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US2500
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US2500
4.990.000
Công suất: 2500VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện/UPS Up Select US1500 Line Interactive
Bộ lưu điện/UPS Up Select US1500 Line Interactive
2.880.000
Công suất: 1500VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US2000
Bộ lưu điện /UPS Up Selec US2000
4.490.000
Công suất: 2000VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
Bộ lưu điện /UPS Up Select US750 offline
Bộ lưu điện /UPS Up Select US750 offline
1.080.000
Công suất: 750VA
Thời gian lưu tối đa: Lưu 5-20 phút phụ thuộc vào chế độ phụ tải.
Cổng giao tiếp: cổng RS232/ RJ45/RJ11..
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng