Bảng giá sản phẩm

Clio

tháng 4/2024

Các sản phẩm Clio phổ biến nhất tháng 4/2024 như: Son Thỏi Clio Rouge Heel Velvet, Son Lì Clio Mad Matte Stain Lips, Phấn Bắt Sáng Clio Prism Air Highlighter 7g, Bảng Phấn Mắt Clio Prism Air Eye Palette...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Son Thỏi Clio Rouge Heel Velvet
Son Thỏi Clio Rouge Heel Velvet
59.000
Son Lì Clio Mad Matte Stain Lips
Son Lì Clio Mad Matte Stain Lips
135.000
Phấn Bắt Sáng Clio Prism Air Highlighter 7g
Phấn Bắt Sáng Clio Prism Air Highlighter 7g
235.000
Bảng Phấn Mắt Clio Prism Air Eye Palette
Bảng Phấn Mắt Clio Prism Air Eye Palette
295.000
Son Thỏi Clio Mad Matte Lip 4.5g
Son Thỏi Clio Mad Matte Lip 4.5g
105.000
Kem Che Khuyết Điểm Clio Kill Cover Airy-Fit Concealer
Kem Che Khuyết Điểm Clio Kill Cover Airy-Fit Concealer
335.000
Màu Mắt Clio Pro Single Shadow 1.5g
Màu Mắt Clio Pro Single Shadow 1.5g
212.000
Kem Che Khuyết Điểm Clio Kill Cover Liquid Concealer 7G
Kem Che Khuyết Điểm Clio Kill Cover Liquid Concealer 7G
199.000
Son Kem Clio mad velvet tint
Son Kem Clio mad velvet tint
279.000
Son Thỏi Clio Melting Matte Lips
Son Thỏi Clio Melting Matte Lips
125.000
Kem Nâng Tông Da Clio Nudism Hyaluronic Tone Up Cream 50ml
Kem Nâng Tông Da Clio Nudism Hyaluronic Tone Up Cream 50ml
249.000
Phấn Má Clio Prism Air Blusher 7g
Phấn Má Clio Prism Air Blusher 7g
169.000
Chì Vặn Viền Mí Mắt CLIO Sharp So Simple Waterproof Pencil Liner
Chì Vặn Viền Mí Mắt CLIO Sharp So Simple Waterproof Pencil Liner
211.000
Phấn Mắt Clio Prism Air Shadow Sparkling
Phấn Mắt Clio Prism Air Shadow Sparkling
369.000
Phấn Nước Clio Stay Perfect Cover Cushion SPF 50+/PA++++
Phấn Nước Clio Stay Perfect Cover Cushion SPF 50+/PA++++
180.000
Kem Nền CLIO Nudism Velvetwear Foundation
Kem Nền CLIO Nudism Velvetwear Foundation
400.000

Thông tin hữu ích

Giá Clio mới nhất

  1. Son Thỏi Clio Rouge Heel Velvet giá 59.000₫
  2. Son Lì Clio Mad Matte Stain Lips giá 135.000₫
  3. Phấn Bắt Sáng Clio Prism Air Highlighter 7g giá 235.000₫
  4. Bảng Phấn Mắt Clio Prism Air Eye Palette giá 295.000₫
  5. Son Thỏi Clio Mad Matte Lip 4.5g giá 105.000₫
  6. Kem Che Khuyết Điểm Clio Kill Cover Airy-Fit Concealer giá 335.000₫
  7. Màu Mắt Clio Pro Single Shadow 1.5g giá 212.000₫
  8. Kem Che Khuyết Điểm Clio Kill Cover Liquid Concealer 7G giá 199.000₫
  9. Son Kem Clio mad velvet tint giá 279.000₫
  10. Son Thỏi Clio Melting Matte Lips giá 125.000₫