Bảng giá sản phẩm

Dell

tháng 11/2022

Các sản phẩm Dell phổ biến nhất tháng 11/2022 như: Màn hình DELL U2720Q, Màn hình máy tính Dell S2421H, Laptop Dell Vostro 5515 K4Y9X1, Màn hình Dell U2520D 25.0Inch UltraSharp IPS...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Màn hình DELL U2720Q
Màn hình DELL U2720Q
13.790.000
Màn hình máy tính Dell S2421H
Màn hình máy tính Dell S2421H
4.701.750
Laptop Dell Vostro 5515 K4Y9X1
Laptop Dell Vostro 5515 K4Y9X1
18.750.000
Màn hình Dell U2520D 25.0Inch UltraSharp IPS
Màn hình Dell U2520D 25.0Inch UltraSharp IPS
8.800.000
Laptop Dell Latitude 3520 70251603
Laptop Dell Latitude 3520 70251603
10.000.000
Laptop Dell Vostro 3510 V5I3305W
Laptop Dell Vostro 3510 V5I3305W
11.570.000
Laptop Dell Latitude 3420 42LT342001
Laptop Dell Latitude 3420 42LT342001
10.990.000
Laptop Dell Vostro 3405 V4R53500U001W
Laptop Dell Vostro 3405 V4R53500U001W
10.990.000
Laptop Dell Latitude 3420 L3420I5SSD
Laptop Dell Latitude 3420 L3420I5SSD
17.509.667
Laptop Dell Vostro 5410 V4I5214W
Laptop Dell Vostro 5410 V4I5214W
18.990.000
Laptop Dell Vostro 3405 V4R53500U003W
Laptop Dell Vostro 3405 V4R53500U003W
11.990.000
Laptop Dell Inspiron 15 3511 P112F001CBL
Laptop Dell Inspiron 15 3511 P112F001CBL
10.590.000
Màn hình Dell S2721DGF 27inch
Màn hình Dell S2721DGF 27inch
11.285.000
Màn hình máy tính Dell E2220H 21.5 inch FHD 60Hz
Màn hình máy tính Dell E2220H 21.5 inch FHD 60Hz
3.001.000
Laptop Dell Inspiron 5510 0WT8R2
Laptop Dell Inspiron 5510 0WT8R2
20.240.000
Laptop Dell Vostro 3400 V4I7015W
Laptop Dell Vostro 3400 V4I7015W
30.536.585
Màn hình máy tính Dell E2420H 23.8 inch
Màn hình máy tính Dell E2420H 23.8 inch
4.259.000
Màn hình máy tính Dell E2020H 19.5 inch LED
Màn hình máy tính Dell E2020H 19.5 inch LED
2.590.000
Laptop Dell Gaming G15 5511 70266676
Laptop Dell Gaming G15 5511 70266676
23.590.000
Laptop Dell Vostro 3510 P112F002BBL 15inch
Laptop Dell Vostro 3510 P112F002BBL 15inch
17.990.000
Laptop Dell G15 5511 P105F006AGR
Laptop Dell G15 5511 P105F006AGR
19.990.000
Laptop Dell Latitude 3420 L3420I3SSD
Laptop Dell Latitude 3420 L3420I3SSD
11.550.000
Màn hình Dell SE2722H 27Inch
Màn hình Dell SE2722H 27Inch
5.769.000
Laptop Dell Latitude 3520 70251594
Laptop Dell Latitude 3520 70251594
20.490.000
Màn hình Dell P3421W 34Inch
Màn hình Dell P3421W 34Inch
14.150.000
Màn hình DELL S2421HN
Màn hình DELL S2421HN
4.422.000
Màn hình máy tính Dell P2722H 27inch
Màn hình máy tính Dell P2722H 27inch
5.490.000
Laptop Dell Vostro 3400 YX51W2
Laptop Dell Vostro 3400 YX51W2
17.490.000
Laptop Dell Inspiron 15 3515 G6GR72
Laptop Dell Inspiron 15 3515 G6GR72
13.984.000
Màn hình Dell E2422H 23.8Inch
Màn hình Dell E2422H 23.8Inch
3.853.000
Laptop Dell Latitude 3420 42LT342002
Laptop Dell Latitude 3420 42LT342002
14.600.000
Màn hình Dell U2422HE 23.8Inch
Màn hình Dell U2422HE 23.8Inch
6.950.000
Màn Hình Dell SE2422H 24inch
Màn Hình Dell SE2422H 24inch
4.080.000
Màn hình Dell P2422H 23.8Inch
Màn hình Dell P2422H 23.8Inch
5.339.000
Laptop Dell G15 5515 P105F004DGR
Laptop Dell G15 5515 P105F004DGR
18.990.000
Màn hình máy tính Dell U2422H 23.8inch
Màn hình máy tính Dell U2422H 23.8inch
6.650.000

Thông tin hữu ích

Giá Dell mới nhất

  1. Màn hình DELL U2720Q giá 13.790.000₫
  2. Màn hình máy tính Dell S2421H giá 4.701.750₫
  3. Laptop Dell Vostro 5515 K4Y9X1 giá 18.750.000₫
  4. Màn hình Dell U2520D 25.0Inch UltraSharp IPS giá 8.800.000₫
  5. Laptop Dell Latitude 3520 70251603 giá 10.000.000₫
  6. Laptop Dell Vostro 3510 V5I3305W giá 11.570.000₫
  7. Laptop Dell Latitude 3420 42LT342001 giá 10.990.000₫
  8. Laptop Dell Vostro 3405 V4R53500U001W giá 10.990.000₫
  9. Laptop Dell Latitude 3420 L3420I5SSD giá 17.509.667₫
  10. Laptop Dell Vostro 5410 V4I5214W giá 18.990.000₫