Bảng giá sản phẩm

Tecno

tháng 3/2023

Các sản phẩm Tecno phổ biến nhất tháng 3/2023 như: Tecno Pova 2 128GB/6GB, Tecno Pova 2 4GB/64GB, Tecno Pop 5 Lte 2GB/32GB, Tecno Spark 8c 4G/64GB...

Sắp xếp: Phổ biến
Mức giá
Low value High value
Tecno Pova 2 4GB/64GB
Tecno Pova 2 4GB/64GB
3.211.400
Tecno Pova 2 128GB/6GB
Tecno Pova 2 128GB/6GB
3.529.000
Tecno Spark 7T 64GB/4GB
Tecno Spark 7T 64GB/4GB
2.642.750
Tecno Spark 6 GO 4GB/64GB
Tecno Spark 6 GO 4GB/64GB
2.521.143
Tecno Pop 5 Lte 2GB/32GB
Tecno Pop 5 Lte 2GB/32GB
1.990.000
Tecno Spark 8c 4G/64GB
Tecno Spark 8c 4G/64GB
2.359.000
TECNO Spark 8C (4GB/128GB)
TECNO Spark 8C (4GB/128GB)
2.860.000
Tecno Pova 2 128GB/6GB
Tecno Pova 2 128GB/6GB
3.529.000
Tecno Pova 2 4GB/64GB
Tecno Pova 2 4GB/64GB
3.211.400
Tecno Pop 5 Lte 2GB/32GB
Tecno Pop 5 Lte 2GB/32GB
1.990.000
Tecno Spark 8c 4G/64GB
Tecno Spark 8c 4G/64GB
2.359.000
Tecno Spark 7T 64GB/4GB
Tecno Spark 7T 64GB/4GB
2.642.750
TECNO Spark 8C (4GB/128GB)
TECNO Spark 8C (4GB/128GB)
2.860.000
Tecno Spark 6 GO 4GB/64GB
Tecno Spark 6 GO 4GB/64GB
2.521.143

Thông tin hữu ích

Giá Tecno mới nhất

  1. Tecno Pova 2 4GB/64GB giá 3.211.400₫
  2. Tecno Pova 2 128GB/6GB giá 3.529.000₫
  3. Tecno Spark 7T 64GB/4GB giá 2.642.750₫
  4. Tecno Spark 6 GO 4GB/64GB giá 2.521.143₫
  5. Tecno Pop 5 Lte 2GB/32GB giá 1.990.000₫
  6. Tecno Spark 8c 4G/64GB giá 2.359.000₫
  7. TECNO Spark 8C (4GB/128GB) giá 2.860.000₫
  8. Tecno Pova 2 128GB/6GB giá 3.529.000₫
  9. Tecno Pova 2 4GB/64GB giá 3.211.400₫
  10. Tecno Pop 5 Lte 2GB/32GB giá 1.990.000₫