Bảng giá

Sách Khởi nghiệp - Jurgen Appelo

tháng 5/2024

Các tác phẩm Sách Khởi nghiệp - Jurgen Appelo phổ biến nhất tháng 5/2024 như: Startup, Scaleup, Screwup - Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Mở Rộng Linh Hoạt, Tăng Trưởng Đột Phá, Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Mở Rộng Linh Hoạt, Tăng Trưởng, Khởi Nghiệp Tinh Gọn - Startup, Scaleup, Screwup, Khởi Nghiệp Tinh Gọn...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Startup, Scaleup, Screwup - Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Mở Rộng Linh Hoạt, Tăng Trưởng Đột Phá
Startup, Scaleup, Screwup - Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Mở Rộng Linh Hoạt, Tăng Trưởng Đột Phá
116.840

Thông tin hữu ích

Giá Sách Khởi nghiệp - Jurgen Appelo mới nhất

  1. Startup, Scaleup, Screwup - Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Mở Rộng Linh Hoạt, Tăng Trưởng Đột Phá giá 116.840₫
  2. Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Mở Rộng Linh Hoạt, Tăng Trưởng giá 109.000₫
  3. Khởi Nghiệp Tinh Gọn - Startup, Scaleup, Screwup giá 135.150₫
  4. Khởi Nghiệp Tinh Gọn giá 135.000₫
  5. Sách Alphabooks - Khởi Nghiệp Tinh Gọn - Startup, Scaleup, Screwup [AlphaBooks] giá 119.250₫
  6. Sách Alphabooks - Khởi Nghiệp Tinh Gọn - Startup, Scaleup, Screwup giá 119.250₫
  7. Sách Alphabooks - Khởi Nghiệp Tinh Gọn - Startup, Scaleup, Screwup giá 103.350₫
  8. Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Mở Rộng Linh Hoạt, Tăng Trưởng giá 135.150₫
  9. Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Mở Rộng Linh Hoạt, Tăng Trưởng giá 128.472₫
  10. Khởi Nghiệp Tinh Gọn, Mở Rộng Linh Hoạt, Tăng Trưởng giá 109.710₫