Bảng giá

Phê bình văn học

tháng 8/2022

Bảng giá Tác phẩm Phê bình văn học cập nhật mới nhất. Mua Tác phẩm Phê bình văn học giá tốt được thống kê từ các website thương mại điện tử Tiki, Lazada, Adayroi, Shopee,... và các trang mua sắm trực tiếp Nhà sách Phương Nam, Bookbuy, Fahasa, Vinabook,...
Các tác phẩm Phê bình văn học phổ biến nhất tháng 8/2022 như: Đứng Về Phe Cái Khác, Nguyễn Đình Chiểu Thơ Và Đời, Cơ Sở Văn Học So Sánh, Bút Kiếm Kim Dung (Chuyên Luận)...

Sắp xếp: Phổ biến
Đứng Về Phe Cái Khác
Đứng Về Phe Cái Khác
50.000
Nguyễn Đình Chiểu Thơ Và Đời
Nguyễn Đình Chiểu Thơ Và Đời
65.250
Cơ Sở Văn Học So Sánh
Cơ Sở Văn Học So Sánh
95.000
Bút Kiếm Kim Dung (Chuyên Luận)
Bút Kiếm Kim Dung (Chuyên Luận)
141.000
Sơ Học Luân Lý
Sơ Học Luân Lý
57.500
Số Phận Lịch Sử Của Các Lý Thuyết Văn Học
Số Phận Lịch Sử Của Các Lý Thuyết Văn Học
149.000
60 Năm Văn Học Đương Đại Trung Quốc
60 Năm Văn Học Đương Đại Trung Quốc
88.400
Thi pháp Truyện Kiều
Thi pháp Truyện Kiều
171.000
Lập Trai Phạm Quý Thích - Cuộc Đời Và Thơ Chữ Hán
Lập Trai Phạm Quý Thích - Cuộc Đời Và Thơ Chữ Hán
109.500
Viết Khi Tâm Đắc
Viết Khi Tâm Đắc
90.000
Tổ Quốc Đồng Đội Và Văn Nghệ
Tổ Quốc Đồng Đội Và Văn Nghệ
65.000
Xã hội học Văn học
Xã hội học Văn học
132.000
Thơ Hồ Thế Hà & Giấc Mơ Cỏ Hát
Thơ Hồ Thế Hà & Giấc Mơ Cỏ Hát
78.000
Văn Học Trung Đại Việt Nam Nhìn Từ Thể Loại Tiểu Thuyết Truyền Kỳ Chữ Hán
Văn Học Trung Đại Việt Nam Nhìn Từ Thể Loại Tiểu Thuyết Truyền Kỳ Chữ Hán
128.000
Bùi Giáng - Tuyển Tập Luận Đề
Bùi Giáng - Tuyển Tập Luận Đề
178.500
Nguyễn Minh Châu - Tác Phẩm Và Lời Bình
Nguyễn Minh Châu - Tác Phẩm Và Lời Bình
37.000
Huỳnh Thúc Kháng Tuyển Tập
Huỳnh Thúc Kháng Tuyển Tập
592.800
Muôn Màu Lập Luận - Tiếng Việt Giàu Đẹp
Muôn Màu Lập Luận - Tiếng Việt Giàu Đẹp
88.000
Văn Học Trào Phúng Việt Nam Thời Trung Đại
Văn Học Trào Phúng Việt Nam Thời Trung Đại
120.000
Xuân Thu Nhã Tập
Xuân Thu Nhã Tập
63.000
Lỗ Tấn - Phê Phán Quốc Dân Tính
Lỗ Tấn - Phê Phán Quốc Dân Tính
70.000
Nguyễn Hiến Lê - Những Lời Tựa Và Bài Giới Thiệu
Nguyễn Hiến Lê - Những Lời Tựa Và Bài Giới Thiệu
117.000
Văn Hóa - Văn Học Dưới Góc Nhìn Liên Không Gian
Văn Hóa - Văn Học Dưới Góc Nhìn Liên Không Gian
83.300
Hồ Chí Minh - Tác Phẩm Bảo Vật Quốc Gia
Hồ Chí Minh - Tác Phẩm Bảo Vật Quốc Gia
140.000
Sáng Tạo Trong Tình Thế Chuyển Đổi
Sáng Tạo Trong Tình Thế Chuyển Đổi
135.000
Hương Gió Phương Nam - Tập 1
Hương Gió Phương Nam - Tập 1
116.000
Ba Kim - Niềm Tin Và Phản Tỉnh
Ba Kim - Niềm Tin Và Phản Tỉnh
56.100
Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng
Hiu Hắt Quê Hương Bến Cỏ Hồng
138.600
Văn Học Việt Nam Dòng Riêng Giữa Nguồn Chung
Văn Học Việt Nam Dòng Riêng Giữa Nguồn Chung
101.150
Lược Khảo Văn Học II - Ngôn Ngữ Văn Chương Và Kịch
Lược Khảo Văn Học II - Ngôn Ngữ Văn Chương Và Kịch
80.000
Văn Học Hậu Hiện Đại
Văn Học Hậu Hiện Đại
92.550
Nam Cao - Tác Phẩm Và Lời Bình
Nam Cao - Tác Phẩm Và Lời Bình
66.750
Mắc Duyên Bút Mực
Mắc Duyên Bút Mực
69.000
Trăm Năm Trong Cõi
Trăm Năm Trong Cõi
58.500
Dưới Mắt Tôi
Dưới Mắt Tôi
54.000
Việt Nam Thi Ca Luận Và Văn Chương Xã Hội
Việt Nam Thi Ca Luận Và Văn Chương Xã Hội
57.500

Thông tin hữu ích

Giá Phê bình văn học mới nhất

  1. Đứng Về Phe Cái Khác giá 50.000₫
  2. Nguyễn Đình Chiểu Thơ Và Đời giá 65.250₫
  3. Cơ Sở Văn Học So Sánh giá 95.000₫
  4. Bút Kiếm Kim Dung (Chuyên Luận) giá 141.000₫
  5. Sơ Học Luân Lý giá 57.500₫
  6. Số Phận Lịch Sử Của Các Lý Thuyết Văn Học giá 149.000₫
  7. 60 Năm Văn Học Đương Đại Trung Quốc giá 88.400₫
  8. Thi pháp Truyện Kiều giá 171.000₫
  9. Lập Trai Phạm Quý Thích - Cuộc Đời Và Thơ Chữ Hán giá 109.500₫
  10. Viết Khi Tâm Đắc giá 90.000₫