Bàn Về Chính Quyền
Bàn Về Chính Quyền
131.340
Một cuốn sách của triết gia vĩ đại Cicero
- Thuật cầm quyền có vai trò thiết yếu đối với cuộc sống của chúng ta
- Các tác phẩm được trình bày dưới hình thức diễn văn và những cuộc thảo luận giả định..
Bàn Về Quốc Hội Và Những Thách Thức Của Khái Niệm
Bàn Về Quốc Hội Và Những Thách Thức Của Khái Niệm
91.630
Cuốn sách Bàn về quốc hội và những thách thức của khái niệm là kết quả của cả một quá trình tích lũy và suy ngẫm của TS. Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội,.....
Chết Cho Tư Tưởng
Chết Cho Tư Tưởng
86.000
Một tác phẩm triết học đặc sắc viết về sự chết
- Khám phá những tình huống của những triết gia nổi tiếng đã phải chết để bày tỏ tư tưởng của mình
- Giúp độc giả hiểu hơn về ý nghĩa của sự sống và cái chết..
Hồi ký Lý Quang Diệu từ thế giới thứ ba vươn lên thế giới thứ nhất (Tập 2)
Hồi ký Lý Quang Diệu từ thế giới thứ ba vươn lên thế giới thứ nhất (Tập 2)
218.270
Được viết dựa trên những ghi chú tỉ mỉ của Lý Quang Diệu, cũng như các giấy tờ của chính phủ chưa được công bố
- Nêu ra những nỗ lực phi thường để duy trì sự tồn tại của đảo quốc nhỏ bé ở Đông Nam Á
- Câu chuyện về sự chuyển đổi của Singapore được kể một cách lôi cuốn, và cũng gây tranh cãi.....
Bảo Vệ Chủ Quyền Và Quản Lý Khai Thác Biển Đảo Việt Nam (1975-2014)
Bảo Vệ Chủ Quyền Và Quản Lý Khai Thác Biển Đảo Việt Nam (1975-2014)
53.250
Là một cuốn sách chuyên khảo được tác giả nghiên cứu biên soạn công phu, góp phần dựng lại bức tranh về lịch sử bảo vệ chủ quyền và quản lý - khai thác biển đảo của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế đa dạng và phức tạp.....
Báo Chí Hồ Chí Minh - Chuyên Luận Và Tuyển Chọn
Báo Chí Hồ Chí Minh - Chuyên Luận Và Tuyển Chọn
52.440
Là nhà cách mạng kiệt xuất, Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng thời còn là một nhà văn, nhà thơ, nhà báo rất nổi tiếng. Thấy rõ tầm quan trọng của báo chí, trong suốt cuộc đời mình, Người đã dành nhiều tâm huyết, nhiều thời gian cho hoạt động báo chí.....
Bàn Về Văn hóa Du Lịch Việt Nam
Bàn Về Văn hóa Du Lịch Việt Nam
70.290
Cuốn sách BÀN VỀ VĂN HÓA DU LỊCH VIỆT NAM góp phần làm rõ một số vấn đề nhận thức cơ bản về văn hóa du lịch nói chung cũng như văn hóa du lịch ở Việt Nam nói riêng, trong đó có mối quan hệ giữa văn hóa và du lịch, nhận diện sự khác biệt giữa văn hóa du lịch và du lịch văn hóa, các thành tố của văn hóa du lịch, việc ứng xử văn hóa trong phát triển du lịch.....
Bài học Israel
Bài học Israel
89.250
Cuốn sách Bài Học Israel không chỉ cung cấp cho chúng ta một cái nhìn khá hệ thống về lịch sử dân tộc Do Thái, mà quan trọng hơn, thực tế hơn nó còn là một công trình khảo cứu về đất nước Israel từ khi được thành lập đến năm 1968.....
DÀNH TẶNG
RIÊNG BẠN
Chỉ 30 giây đăng ký để nhận ngay thông tin khuyến mãi từ hàng trăm cửa hàng