Bảng giá

Đồ uống PHÚC LONG

tháng 4/2024

Các sản phẩm Đồ uống PHÚC LONG phổ biến nhất tháng 4/2024 như: Trà Đào Túi Lọc Phúc Long, Hồng Trà Hoa Hồng Túi Lọc Phúc Long, Trà Olong Túi Lọc Phúc Long, Trà đen phúc long 500G...

Xu hướng tìm kiếm
Sắp xếp: Phổ biến
Trà Đào Túi Lọc Phúc Long
Trà Đào Túi Lọc Phúc Long
33.300
Hồng Trà Hoa Hồng Túi Lọc Phúc Long
Hồng Trà Hoa Hồng Túi Lọc Phúc Long
34.500
Trà Olong Túi Lọc Phúc Long
Trà Olong Túi Lọc Phúc Long
7.500
Trà đen phúc long 500G
Trà đen phúc long 500G
125.000
Trà Đen Phúc Long 200g
Trà Đen Phúc Long 200g
30.000
Trà lài Phúc Long túi lọc
Trà lài Phúc Long túi lọc
37.000
Trà Xanh Thái Nguyên Phúc Long 100G
Trà Xanh Thái Nguyên Phúc Long 100G
38.200
Trà Lài Thái Nguyên Phúc Long 100g
Trà Lài Thái Nguyên Phúc Long 100g
34.500
Trà Lài Phúc Long 500g
Trà Lài Phúc Long 500g
285.000
Trà Xanh Hoa Lài Túi Lọc Phúc Long
Trà Xanh Hoa Lài Túi Lọc Phúc Long
7.500
Trà Xanh Túi Lọc Phúc Long
Trà Xanh Túi Lọc Phúc Long
39.000
Trà Sen Phúc Long Thái Nguyên
Trà Sen Phúc Long Thái Nguyên
39.000
Trà Xanh Phúc Long Cao Cấp
Trà Xanh Phúc Long Cao Cấp
57.900

Thông tin hữu ích

Giá Đồ uống PHÚC LONG mới nhất

  1. Trà Đào Túi Lọc Phúc Long giá 33.300₫
  2. Hồng Trà Hoa Hồng Túi Lọc Phúc Long giá 34.500₫
  3. Trà Olong Túi Lọc Phúc Long giá 7.500₫
  4. Trà đen phúc long 500G giá 125.000₫
  5. Trà Đen Phúc Long 200g giá 30.000₫
  6. Trà lài Phúc Long túi lọc giá 37.000₫
  7. Trà Xanh Thái Nguyên Phúc Long 100G giá 38.200₫
  8. Trà Lài Thái Nguyên Phúc Long 100g giá 34.500₫
  9. Trà Lài Phúc Long 500g giá 285.000₫
  10. Trà Xanh Hoa Lài Túi Lọc Phúc Long giá 7.500₫